fbpx

Kategoria: Aktualności

23 Gru 2019

Mikołaj z WEC w domach fundacji Happy Kids

Święta to czas wyjątkowy. W tej szczególnej chwili chcemy, aby Ci którym w życiu jest pod górkę, poczuli się lepiej. W ramach współpracy z Fundacją Happy Kids, podopieczni rodzinnych domów dziecka napisali listy do Świętego Mikołaja, a Mikołaj z WEC zamienił je w prezenty. W dniu 20.12.2019 z przyjemnością zawieźliśmy paczki do dwóch rodzinnych domów […]

05 Gru 2019

Doręczenia przez komornika

Od dnia 7 listopada 2019 roku weszły w życie zmiany Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące m.in. doręczeń. Nowelą dodany został art. 139¹ k.p.c. przewidujący możliwość doręczenia pierwszego pisma procesowego przez komornika. Przepis ten wskazuje, że jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie […]

25 Lis 2019

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. z coraz lepszymi wynikami finansowymi

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., w kolejnym kwartale osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe potwierdzające skuteczność realizacji strategii rozwoju. Grupa WEC nadal dywersyfikuje źródła przychodów w celu dalszego wzrostu zysku. W 3 kw. 2019 r. Spółka zanotowała ponad 361 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym. W analogicznym […]

22 Lis 2019

Bezskuteczna egzekucja przeciwko spółce z o.o. nie kończy sprawy, czyli odpowiedzialność członków zarządu.

W obrocie gospodarczym często zdarza się, że dochodzenie roszczeń przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie wykluczone ze względów formalnych, lub ze względu na fakt, iż postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone ze względu na jego bezskuteczność. Nie zamyka to jednak wierzycielowi możliwości poszukiwania zaspokojenia jego roszczeń. Przy zaistnieniu określonych  prawem przesłanek pojawia się możliwość dochodzenia roszczeń przeciwko […]

18 Paź 2019

Od nowego roku, zmiana wysokości rekompensaty za koszty odzyskania należności!

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych częściowo zmieni wysokość rekompensaty za koszty odzyskania należności i uzależniona od wartości świadczenia. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek […]