fbpx

Kategoria: Relacje Inwestorskie

21 Mar 2019

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. miała ponad 1,06 mln zł zysku netto w 2018 r.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., zakończyła 2018 r. skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości ponad 1,06 mln zł wobec 0,87 mln zł rok wcześniej. Grupa Kapitałowa rozwija spółki wchodzące w jej skład i poprzez wzrost wszystkich segmentów biznesowych utrzymuje dywersyfikację źródeł przychodów. Spółka wypracowała w 2018 r. wysoki […]

12 Lut 2019

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. ma zlecenia na windykację wierzytelności o wartości 6,8 mln zł

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., otrzymała od podmiotu działającego w sektorze energetycznym zlecenia na obsługę windykacyjną wierzytelności z segmentu B2B na kwotę ok. 6,8 mln zł. Emitent nawiązał współpracę z tym kontrahentem na początku grudnia 2018 r. Spółka otrzymała od podmiotu działającego w sektorze energetycznym, z którym […]

02 Sty 2019

Kolejny rok w segmencie NC Focus!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować o dokonanym przez Giełdę Papierów Wartościowych, podziale spółek rynku NewConnect na poszczególne segmenty. Po weryfikacji przeprowadzonej w dniu 21.12.2018 roku, Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A. ponownie została zakwalifikowana do prestiżowego NC Focus. W segmencie tym, znalazły się spółki o najlepszych policzalnych parametrach, które muszą spełniać co najmniej 5 kryteriów spośród […]

21 Gru 2018

Kończymy rok kolejnym zakupem wierzytelności

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 grudnia 2018 r. Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A. pozyskała pakiet wierzytelności z branży kolejowej o znaczącej wartości nominalnej – ponad 1,7 mln zł. Warto przy tej okazji nadmienić, że jest to nie pierwszy zakup wierzytelności od tego podmiotu. Kończymy zatem rok bardzo optymistycznymi liczbami. W II połowie 2018 roku […]

14 Lis 2018

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. kupuje pakiet wierzytelności kolejowych

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., podpisała umowę zakupu pakietu wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych z podmiotem z branży kolejowej o wartości ponad 2 mln zł. Spółka w tym roku znacząco zwiększyła portfel posiadanych pakietów wierzytelności i zamierza w dalszym ciągu rozwijać ten obszar biznesowy.  Emitent zawarł umowę […]

17 Paź 2018

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. nabywa nowe pakiety wierzytelności

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., dokonała zakupu wierzytelności z tytułu umów sprzedaży usług dystrybucyjnych, należności pozostałych oraz odsetek od polskiego dostawcy energii. Łączna wartość nominalna nabytych wierzytelności wynosi ok. 500 tys. zł. Spółka podpisała z polskim dostawcą energii umowę zakupu wierzytelności z tytułu umów sprzedaży usług dystrybucyjnych, […]