fbpx Dokumenty informacyjne - Inkaso WEC

Dokumenty informacyjne

Dokument Informacyjny Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. z dnia 17 lipca 2023 r. sporządzony na potrzeby zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji.

Dokument Informacyjny Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. z dnia 14 sierpnia 2018 r. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A1 i A4 do obrotu na rynku NewConnect

Dokument Informacyjny Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A2 i A3 oraz PDA serii A3 do obrotu na rynku NewConnect

Zleć windykację