fbpx WZA - Inkaso WEC

WZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 20 czerwca 2022 roku

Zarząd Spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 20 czerwca 2022 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

Załączniki:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 30 czerwca 2021 roku

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i § 11 ust. 2 Statutu zwołuje, w trybie art. 4021 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w piątek, 26 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, 90-361 Łódź.

Załączniki:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 11 czerwca 2021 roku

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i § 11 ust. 2 Statutu zwołuje, w trybie art. 4021 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w piątek, 11 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, 90-361 Łódź.

Załączniki:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 26 czerwca 2020 roku

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i § 11 ust. 2 Statutu zwołuje, w trybie art. 4021 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w piątek, 26 czerwca 2020 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, 90-361 Łódź.

Załączniki:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2019 roku

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, 90-361 Łódź.

Załączniki:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 26 czerwca 2018 roku

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 26 czerwca 2018 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, 90-361 Łódź.

Załączniki:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy z dnia 31 stycznia 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z dnia 6 czerwca 2016 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 13 października 2014 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 18 września 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 15 lipca 2014 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 7 marca 2014 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 18 lutego 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 4 grudnia 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 lipca 2013 roku.

Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 11 stycznia 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 12 lipca 2012 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 11 maja 2012 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 15 lipca 2011 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 15 czerwca 2011 roku.

Zleć windykację