Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. ma zlecenia na windykację wierzytelności o wartości 6,8 mln zł

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., otrzymała od podmiotu działającego w sektorze energetycznym zlecenia na obsługę windykacyjną wierzytelności z segmentu B2B na kwotę ok. 6,8 mln zł. Emitent nawiązał współpracę z tym kontrahentem na początku grudnia 2018 r.

Spółka otrzymała od podmiotu działającego w sektorze energetycznym, z którym rozpoczęła współpracę w grudnia 2018 r., zlecenia na obsługę windykacyjną wierzytelności z segmentu B2B na kwotę ok. 6,8 mln zł. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. z tytułu świadczenia usług otrzyma wynagrodzenie prowizyjne na każdym etapie postepowania, a na etapie sądowym oraz egzekucyjnym koszty zastępstwa procesowego. Emitent podpisał z tym kontrahentem umowę o współpracy na początku ub. roku, jednak jak dotąd nie otrzymywał zleceń o tak dużych wartościach. Obecnie saldo zleceń od tego podmiotu istotnie wzrosło i zapowiedział on przekazywanie Spółce kolejnych wierzytelności do windykacji. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. liczy na dynamiczny rozwój nawiązanej współpracy oraz dalsze zwiększanie skali działalności w tym segmencie biznesowym.

„Umowa z tym podmiotem w naszej ocenie zapewni nam przychody wynikające zarówno z potencjalnej prowizji przy odzyskaniu wierzytelności, jak i wynagrodzenia za obsługę prawną. Taka dwutorowość odpowiednio dywersyfikuje nasze przychody.” – wyjaśnia Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

W ostatnim czasie Spółka podpisała umowę na obsługę windykacyjną wierzytelności z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych. Całkowita wartość obsługiwanego pakietu wynosi ponad 18,7 mln zł. Z kolei w styczniu br. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wygrała przetarg na zakup wierzytelności konsumenckich od operatora telefonii komórkowej o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ponad 0,3 mln zł i jest to pierwszy podmiot z branży telekomunikacyjnej, który nawiązał współpracę z Emitentem. Spółka na początku tego roku dokonała także nabycia wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych od podmiotu z branży kolejowej, których całkowita wartość nominalna przekracza 1.777 tys. zł. Wszystkie powyższe aktywności biznesowe prowadzone w wielu obszarach działalności mają zdaniem Zarządu Spółki przyczynić się do umacniania marki i pozycji rynkowej, a także budowania wartości oraz poprawy wyników finansowych.

„Naszym celem jest zwiększanie kompetencji oraz nominału wierzytelności w zakresie obsługi windykacji masowej, co ma nam zapewnić wzrost przychodów z tego segmentu działalności. Jednocześnie cały czas dbamy o klientów z segmentu B2B i staramy się wprowadzać nowe usługi oraz rozwijać segment faktoringu. Uważamy, że dywersyfikacja przychodów zapewni Spółce stabilny rozwój, który jest naszym nadrzędnym celem.” – dodaje Prezes Brzeziński.

W listopadzie 2018 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. terminowo wykupiła zabezpieczone obligacje serii A, których łączna wartość nominalna wynosiła 823 tys. zł. Wykup obligacji został sfinansowany przez Spółkę ze środków własnych. Kapitał pozyskany z emisji obligacji serii A został przeznaczony w całości na finansowanie zakupu nieprzeterminowanych wierzytelności gospodarczych sektora B2B.

W 3 kw. 2018 r. Spółka osiągnęła blisko 210 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym wobec 161 tys. zł rok wcześniej. Po trzech kwartałach 2018 r. skonsolidowany zysk netto Emitenta wyniósł ponad 621 tys. zł podczas gdy rok wcześniej było to 431 tys. zł.


NAPISALI O NAS:

https://ceo.com.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-s-a-ma-zlecenia-na-windykacje-wierzytelnosci-o-wartosci-68-mln-zl-55078

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-ma-zlecenia-na-windykacje-wierzytelnosci-o-wartosci-68-mln-zl

https://biznes.interia.pl/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-sa-ma-zlecenia-na-windykacje,2602550


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r. i należy do segmentu NC Focus.

Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:

Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl

SME Solutions Sp. o.o. – www.smesolutions.eu

E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. – www.rewidenciwec.pl

***

Kontakt:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie

www.kancelariawec.eu

artur.gorski@kancelariawec.eu

tel. +48 501-215-243

Początek roku 2019 – co się zmienia dla komorników sądowych?

Rok 2019, zarówno dla komorników sądowych, jak i wierzycieli rozpoczął się pod dużym znakiem zapytania. Od 1 stycznia weszły w życie dwie nowe ustawy – o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych. W związku z tym nastąpiły również zmiany w przepisach o egzekucji w kodeksie postępowania cywilnego. Ustawa z 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji straciła moc.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego, ale tylko na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii (art. 10 ustawy). Oznacza to, że wierzyciel nie może już wszystkich swoich wniosków egzekucyjnych przekazywać jednemu komornikowi, który mógł prowadzić egzekucję na terenie całej Polski.

Komornik sądowy jest zobowiązany do utrwalania obrazu i dźwięku wykonywanych czynności terenowych u dłużnika, a przy pierwszym spotkaniu ma wręczyć dłużnikowi formularz skargi na czynności komornika.

Wierzyciel powinien uważać na tytuły egzekucyjne (np. nakazy zapłaty, wyroki), które był wydane przed dwoma laty. Jeśli skierujemy do komornika sądowego wniosek egzekucyjny obejmujący taki tytuł egzekucyjny, w przypadku bezskuteczności egzekucji komornik obciąży nas opłatą w wys. 150,00 zł. Rygor ten dotyczy każdego wierzyciela.

W kodeksie postępowania cywilnego rozszerzony został katalog ruchomości, których komornik sądowy nie może zająć i są to m.in. przedmioty i urządzenia domowego użytku, niezbędne dla dłużnika i jego domowników – lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik, kuchenka mikrofalowa, stół, krzesła.

Przedstawione wyżej zmiany, które są tylko wycinkiem z całego katalogu, bez wątpienia należy ocenić negatywnie. Te i inne zmiany mogą spowodować, że po raz kolejny to dłużnicy zostaną wyposażeni przepisy pozwalające im utrudnianie wierzycielom zaspokojenia swojego roszczenia.

Autor: Szymon Krawczyk – Dyrektor Działu Windykacji w Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC S.A.

Kancelaria prawna Inkaso WEC – najskuteczniejsza w windykacja w Warszawie, Łodzi i w Krakowie.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. z umową na ponad 18,7 mln zł!

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., podpisała umowę na obsługę windykacyjną pakietu wierzytelności z branży usług przewozowych. Całkowita wartość obsługiwanych wierzytelności przekracza 18,7 mln zł.

Emitent zawarł umowę na obsługę windykacyjną wierzytelności z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych. Łączna wartość obsługiwanego pakietu wynosi ponad 18.710 tys. zł. Podpisana umowa będzie miała bardzo pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki oraz na perspektywy jej rozwoju ze względu na bardzo wysoką wartość. Warto również dodać, że jest to już kolejny duży podmiot, który zdecydował się podjęcie współpracy z Emitentem w tym obszarze biznesowym, co potwierdza skuteczność działania Spółki oraz świadczy o coraz mocniejszej pozycji rynkowej. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. bardzo dobrze ocenia perspektywy podpisanej umowy i będzie dążyła do pozyskania kolejnych tego typu zleceń.

„Jest to dla nas projekt o charakterze pilotażowym i wiążemy z nim nadzieje na zwiększenie przychodów. Podstawową zaletą tej realizacji jest fakt nieangażowania swoich zasobów w zakup wierzytelności. Liczymy na to, że likwidacja tego pakietu da nam odpowiednie zyski i w takim wypadku będziemy kontynuowali ten model działalności i go rozszerzali.” – komentuje Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Spółka notuje w ostatnim czasie bardzo wysoką aktywność biznesową w wielu segmentach biznesowych. W styczniu br. Emitent wygrał przetarg na zakup wierzytelności konsumenckich od operatora telefonii komórkowej o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ponad 0,3 mln zł. Jest to zarazem pierwszy podmiot z branży telekomunikacyjnej, który podjął współpracę ze Spółką. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. na początku tego roku dokonała również zakupu wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych od podmiotu z branży kolejowej. Ich całkowita wartość nominalna przekracza 1.777 tys. zł.

W listopadzie 2018 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wykupiła w terminie zabezpieczone obligacje serii A, których łączna wartość nominalna wynosiła 823 tys. zł. Były to dwuletnie obligacje zabezpieczone z oprocentowaniem stałym na poziomie 7,5% w skali roku oraz kuponem odsetkowym wypłacanym kwartalnie. Wykup obligacji został sfinansowany przez Spółkę z jej środków własnych, co potwierdza jej bardzo dobrą sytuację finansową. Środki pozyskane z emisji obligacji serii A zostały wykorzystane w całości na finansowanie zakupu nieprzeterminowanych wierzytelności gospodarczych sektora B2B. Poprzez rozwój tego obszaru biznesowego Emitent cały czas notuje poprawę wyników finansowych.

W 3 kw. 2018 r. Spółka osiągnęła blisko 210 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym wobec 161 tys. zł rok wcześniej. Po trzech kwartałach 2018 r. skonsolidowany zysk netto Emitenta wyniósł ponad 621 tys. zł podczas gdy rok wcześniej było to 431 tys. zł.


NAPISALI O NAS:

https://biznes.interia.pl/gieldy/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-z-umowa-na-ponad-187-mln-zl,2601948,4632

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-z-umowa-na-ponad-187-mln-zl

https://ceo.com.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-s-a-z-umowa-na-ponad-187-mln-zl-55134

https://www.rynek.pekao.com.pl/news/kat/agencyjne/id/2601948/p/1


 

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r. i należy do segmentu NC Focus.

Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A. po raz kolejny wśród Diamentów Forbesa!

Takimi wiadomościami uwielbiamy się dzielić. Z przyjemnością i dumą informujemy, że nasza spółka po raz drugi z rzędu została wyróżniona w prestiżowym, ogólnopolskim rankingu „Diamenty Forbesa”. W dniu dzisiejszym ogłoszono wyniki bieżącej edycji tego projektu i nasza spółka nie tylko może  pochwalić się samą obecnością w rankingu, ale zajęciem bardzo wysokiego 4 miejsca w województwie łódzkim!

Zestawienie Diamenty Forbesa prezentuje firmy najszybciej zwiększające swoją wartość. Wyniki zostały sporządzone na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firmy.  Wśród kluczowych kryteriów zalazły się m.in. wyniki finansowe za lata 2015-2017.

Najważniejszy wskaźnik obrazujący wynik finansowy Kancelarii Prawnej Inkaso WEC S.A. – zysk netto w roku 2016 wzrósł względem 2015 o ponad 42%, natomiast w roku 2017 wzrósł względem 2016 o ponad 80 %! Przyrost sumy bilansowej na przestrzeni lat 2015/2016 wzrósł o ponad 61% natomiast lat 2016/2017 o ponad 103%.

To ogromna satysfakcja, że nasza ciężka praca po raz kolejny znalazła odzwierciedlenie w tak prestiżowym rankingu. Organizatorzy rzetelnie zweryfikowali  nasze wyniki finansowe oraz wysokie standardy współpracy biznesowej. Mamy czym się chwalić – wynik finansowy spółki w roku 2017 wzrósł względem 2015 roku o ponad 155% co przerosło nasze oczekiwania. Celem spółki jest systematyczny rozwój i wzrost wartości firmy, dlatego wierzę, że wzorem ostatnich lat, w kolejnych również zaistniejemy w elitarnym gronie przedsiębiorstw  – mówi Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Kancelarii Prawnej Inkaso WEC S.A.

W corocznym rankingu „Diamentów Forbesa” biorą udział firmy z przychodami powyżej 5 milionów złotych i najszybszym wzrostem wartości. Oceniane wskaźniki to nie tylko suma przychodów, ale także rentowność, wartość majątku, czy brak negatywnych zdarzeń prawnych.

Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A. jest spółką wiodącą w Grupie Kapitałowej WEC, którą tworzą również: Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k., Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k., SME Solutions Sp. z o.o., E-wierzyciel.pl Sp. z o.o..

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wchodzi w sektor telekom

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., wygrała przetarg na zakup wierzytelności konsumenckich od operatora telefonii komórkowej o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ponad 0,3 mln zł. Jest to pierwszy podmiot z branży telekomunikacyjnej, który nawiązał współpracę ze Spółką.

Emitent poinformował, że jego oferta złożona w ramach postępowania przetargowego na sprzedaż nieprzedawnionych wierzytelności konsumenckich prowadzonego przez podmiot z branży usług telekomunikacyjnych będący operatorem telefonii komórkowej została wybrana jako najkorzystniejsza. Całkowita wartość nominalna powyższych wierzytelności przekracza 303 tys. zł. Jest to pierwszy podmiot z branży usług telekomunikacyjnych, który zdecydował się nawiązać współpracę ze Spółką, co otwiera nowy rozdział w jej historii. Zarząd Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. liczy, że podjęta współpraca będzie kontynuowana i przełoży się na ogólny wzrost przychodów oraz wyników finansowych.

„Rozwijamy nasz departament windykacji masowej jako element dywersyfikacji przychodów. Pierwszy pakiet zakupiliśmy we wrześniu 2017 roku i od tego czasu nabyliśmy już 18 pakietów wierzytelności o wartości nominalnej ponad 11 mln zł. Odzyskujemy wierzytelności z sektora komunikacji osobowej, ubezpieczeń, energetyki, informatyki oraz pożyczek. Pracując na tych pakietach nabyliśmy już duże doświadczenie i kompetencje. Jednocześnie cały czas rozwijamy i przystosowujemy nasze systemy do przetwarzania takiej ilości danych oraz automatyzacji procesów windykacyjnych. Pakiet z branży telekomunikacyjnej jest w mojej ocenie bardzo ciekawym z fiskalnego punktu widzenia i mamy nadzieję na realizację na nim założonych przychodów przy jednoczesnym zwiększeniu naszych kompetencji o kolejną branżę, w której będziemy zwiększali swoją aktywność.” – ocenia Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

 Spółka zrealizowała na początku tego roku zakup wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych od podmiotu z branży kolejowej, których łączna wartość nominalna przekracza 1.777 tys. zł. W grudniu 2018 r. Emitent poinformował, że jego oferta złożona w ramach postępowania przetargowego na zakup powyższych wierzytelności została wybrana jako najkorzystniejsza. W ten sposób Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. przeprowadziła już kolejną transakcję nabycia pakietu wierzytelności od podmiotu z branży kolejowej, z którym nawiązała wcześniej współpracę. Zarząd Spółki przewiduje, że zakupione wierzytelności wpłyną pozytywnie na wysokość jej przychodów.

„Kupiliśmy ten pakiet, ponieważ mamy pozytywne doświadczenia z wcześniej zakupionymi wierzytelnościami z tej branży. Zawsze staramy się nie przepłacać za nabywane pakiety, gdyż tylko taka polityka przynosi w długim okresie czasu pozytywne efekty finansowe. Kalkulujemy, że również ten zakup przyniesie nam profity, bowiem zakładamy odzysk w ciągu trzech lat.” – zakończył Prezes Brzeziński.

W listopadzie 2018 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wykupiła w terminie zabezpieczone obligacje serii A, których łączna wartość nominalna wynosiła 823 tys. zł. Były to dwuletnie obligacje zabezpieczone z oprocentowaniem stałym na poziomie 7,5% w skali roku oraz kuponem odsetkowym wypłacanym kwartalnie. Wykup obligacji został sfinansowany przez Spółkę z jej środków własnych, co potwierdza jej bardzo dobrą sytuację finansową. Środki pozyskane z emisji obligacji serii A zostały wykorzystane w całości na finansowanie zakupu nieprzeterminowanych wierzytelności gospodarczych sektora B2B. Poprzez rozwój tego obszaru biznesowego Emitent cały czas notuje poprawę wyników finansowych.

W 3 kw. 2018 r. Spółka osiągnęła blisko 210 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym wobec 161 tys. zł rok wcześniej. Po trzech kwartałach 2018 r. skonsolidowany zysk netto Emitenta wyniósł ponad 621 tys. zł podczas gdy rok wcześniej było to 431 tys. zł.

https://biznes.interia.pl/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-wchodzi-w-sektor-telekom,2601095,4632

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-wchodzi-w-sektor-telekom

https://www.reuters.com/article/idUSL5N1ZS36I

https://www.bankier.pl/wiadomosc/28-stycznia-2019-r-to-warto-wiedziec-dzis-rano-7639159.html


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r. i należy do segmentu NC Focus.

Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:

Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl

SME Solutions Sp. o.o. – www.smesolutions.eu

E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. – www.rewidenciwec.pl

***

Kontakt:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie

www.kancelariawec.eu

artur.gorski@kancelariawec.eu

tel. +48 501-215-243

Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A rozpoczyna współpracę z AFLOFARM Farmacja Polska sp. z o.o.

Nowy rok zobowiązuje, dlatego z przyjemnością pragniemy poinformować o rozpoczęciu stałej współpracy w zakresie windykacji należności z liderem rynku farmaceutycznego w kraju – AFLOFARM Farmacja Polska sp. z o.o.. Aflofarm to uznany producent leków, którego celem jest wspieranie zdrowia i poprawa jakości życia pacjentów. Firmę tworzy zespół specjalistów, którzy od lat dbają o rozwój farmacji w Polsce.

Spółka Aflofarm otrzymała ofertę nie tylko atrakcyjną cenowo, ale także pewne niestandardowe wartości dodane do umowy. Dzięki obserwacji potrzeb rynku oraz ścisłej współpracy ze swoimi klientami, systematycznie doskonalimy i rozwijamy nasze usługi dostosowując je do wymagań przedsiębiorców.

Współpraca z Aflofarm wpisuje się w realizowaną przez naszą spółkę, strategię rozwoju usług windykacyjnych dla korporacji. Chcemy spopularyzować outsourcing wierzytelności wśród dużych firm, które prowadząc windykację we własnym zakresie, muszą pokonać znacznie więcej barier, niż specjaliści zajmujący się tym od lat.

Życzymy sobie oraz firmie Aflofarm, aby obecna oferta była wstępem do rozszerzenia współpracy w przyszłości.