Bardzo udany debiut w rankingu Rzeczpospolitej!

W piątek 07.06.2019r., na uroczystej gali ogłoszono wyniki najbardziej popularnego i niezwykle prestiżowego rankingu kancelarii prawniczych, organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita.

Po raz pierwszy w historii tego wieloletniego rankingu, w 2019 roku wprowadzono kategorię dla kancelarii lub firm, które mają w swojej działalności jeden wiodący obszar obsługi prawnej, np. działalność odszkodowawczą czy windykacyjną.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A., zajęła w tej kategorii 5 miejsce w skali kraju!

Sukces nie jest przypadkowy ponieważ rok 2018 był dla nas bardzo udany. Systematycznie powiększamy zespół oraz bierzemy udział w dużych transakcjach m.in. zakupu pakietów wierzytelności, konsekwentnie realizując strategię rozwoju spółki. Dzięki temu, zgodne z przyjętymi założeniami, umacniamy pozycję kancelarii na rynku wierzytelności.

Wysokie miejsce w rankingu jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i motywacją do dalszego rozwoju.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. pozyskuje kolejne pakiety do obsługi

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., podpisała umowę ramową na świadczenie usług zarządzania należnościami z podmiotem z branży usług pożyczkowych. Emitent dokonał również zakupu pakietów nieprzedawnionych wierzytelności od kontrahenta działającego w branży energetycznej, których wartość nominalna wynosi 2,2 mln zł.

W ramach podpisanej przez Spółkę umowy ramowej z podmiotem z branży usług pożyczkowych będzie ona otrzymywała cyklicznie – co tydzień – do obsługi 150-300 szt. wierzytelności o wartości nie mniejszej niż 250 tys. zł na okres 30-60 dni, w zależności od kampanii. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. otrzymała już pierwszy pakiet do obsługi o wartości 390 tys. zł. Zarząd Spółki uważa, że podpisanie przedmiotowej umowy przyczyni się do kontynuacji nawiązanej współpracy oraz wzrostu osiąganych przychodów.

„Ta umowa jest elementem dywersyfikacji źródeł przychodów Spółki w ramach, której chcemy, aby usługi serwisowania portfeli B2B były coraz większym źródłem naszych przychodów.” – komentuje Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. dokonała także zakupu nieprzedawnionych wierzytelności od kontrahenta będącego grupą kapitałową dostawcy energii. Całkowita wartość nominalna nabytych pakietów przekracza 2,2 mln zł.  Emitent informował w maju tego roku o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na sprzedaż powyższych wierzytelności. Oba podmioty współpracują już od jakiegoś czasu i przeprowadziły wspólnie kilka transakcji.

„Jesteśmy zadowoleni z tej współpracy. Spółka osiąga zakładane zwroty na pakietach i uważamy ten kierunek za przyszłościowy dla nas.” – zakończył Prezes Brzeziński.

Spółka wypracowała w 1 kw. 2019 r. ponad 211 tys. zł skonsolidowanego zysku netto, podczas gdy rok wcześniej sięgnął on 187 tys. zł. Grupa Kapitałowa WEC zwiększa łączne przychody dzięki stałemu i zrównoważonemu wzrostowi przychodów w ramach poszczególnych segmentów biznesowych, a więc windykacji pakietów B2C, świadczeniu usług faktoringowych i udzielaniu pożyczek B2B. Emitent pracuje również intensywnie nad obsługą zakupionych portfeli wierzytelności.

Z kolei w całym 2018 r. Grupa Kapitałowa WEC miała ponad 1,06 mln zł zysku netto wobec 0,87 mln zł rok wcześniej. Zarząd Emitenta postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,09 zł na jedną akcję z jednostkowego zysku netto za 2018 r., który wyniósł łącznie 1.068.670,51 zł. Będzie to tym samym już kolejny rok, w którym Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. podzieli się osiągniętym zyskiem ze swoimi Akcjonariuszami. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za 2018 rok podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które zostało zwołane na dzień 28.06.2019 r.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r. i należy do segmentu NC Focus.


Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:

Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl

WEC Finanse Sp. z o.o. – www.wecfinanse.pl

E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. – www.rewidenciwec.pl

***

Kontakt:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie

www.kancelariawec.eu

artur.gorski@kancelariawec.eu

tel. +48 501-215-243

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. bardzo dobrze rozpoczyna 2019 r.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., miała ponad 211 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym w 1 kw. 2019 r. Cała Grupa Kapitałowa podtrzymuje wzrostowy trend w zakresie przychodów i zysków poprzez równoległy rozwój wszystkich linii biznesowych.

Spółka zanotowała w 1 kw. 2019 r. ponad 211 tys. zł skonsolidowanego zysku netto, podczas gdy rok wcześniej sięgnął on 187 tys. zł. Grupa Kapitałowa WEC zwiększa łączne przychody dzięki stałemu i zrównoważonemu wzrostowi przychodów w ramach poszczególnych segmentów biznesowych, a więc windykacji pakietów B2C, świadczeniu usług faktoringowych i udzielaniu pożyczek B2B. Emitent pracuje również intensywnie nad obsługą zakupionych portfeli wierzytelności. Zarząd Spółki chce nadal utrzymać wzrost przychodów i rentowności dzięki konsekwentnemu rozwojowi wszystkich linii biznesowych, co pozwoli na umacnianie pozycji rynkowej i budowanie wzrostu wartości Grupy.

„Grupa będzie stale dążyła do dywersyfikacji źródeł przychodów. Chcemy, aby spółki zależne posiadały coraz więcej klientów zewnętrznych spoza grupy. Jednocześnie Emitent kontynuuje działania zmierzające do zwiększania zysku na windykacji masowej oraz faktoringu przy co najmniej utrzymaniu poziomu przychodów w segmencie windykacji przedsiębiorstw.” – mówi Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. poinformowała w maju br. o wygraniu postępowania przetargowego na sprzedaż wierzytelności z tytułu umów sprzedaży usług dystrybucyjnych, należności pozostałych oraz odsetek prowadzonego przez polskiego dostawcę energii. Złożona przez Emitenta oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a całkowita wartość nominalna wierzytelności to ponad 2.509 tys. zł. Spółka dokonała już w przeszłości kilku transakcji z tym podmiotem.

„Jesteśmy zadowoleni, że udało nam się wygrać kolejny przetarg organizowany przez ten podmiot. Można powiedzieć, że nasza współpraca ma już charakter ciągły. Mamy nadzieję, że nowy pakiet będzie spłacał się równie dobrze jak poprzednie.” – dodaje Brzeziński.

Spółka zakończyła 2018 r. skonsolidowanym zyskiem netto w kwocie ponad 1,06 mln zł wobec 0,87 mln zł rok wcześniej. Zarząd Emitenta postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,09 zł na jedną akcję z jednostkowego zysku netto za 2018 r., który wyniósł łącznie 1.068.670,51 zł. Będzie to tym samym już kolejny rok, w którym Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. podzieli się osiągniętym zyskiem ze swoimi Akcjonariuszami. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za 2018 rok podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

„Planujemy wypłacić dywidendę, aby jak co roku dzielić się zyskiem z naszymi inwestorami. Uważamy bowiem, że jest to polityka, dzięki której do spółki przyciągamy stały i zrównoważony kapitał, co ma dla nas duże znaczenie.” – podsumowuje Prezes Brzeziński.

Spółka realizuje plan ekspansji w zakresie nabywania wierzytelności masowych i jak dotąd dokonała zakupu pakietów wierzytelności konsumenckich o łącznej wartości nominalnej w kwocie ponad 20,86 mln zł. W ramach outsourcingu windykacyjnego wierzytelności masowych Emitent obsługuje pakiety o wartości nominalnej sięgającej 21,1 mln zł. Z kolei wartość nominalna obsługiwanych usługowo przez Spółkę wierzytelności B2B wynosi 99,61 mln zł. W ten sposób całkowita wartość posiadanych oraz obsługiwanych na zlecenie pakietów wierzytelności przekracza 141 mln zł, co świadczy o mocnej pozycji Grupy WEC w tej branży.

https://biznes.interia.pl/gieldy/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-sa-dobrze-rozpoczyna-rok,2614396,4632

https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20190521/kancelaria-prawna-inkaso-wec-podsumowuje-wyniki-za-i-kwartal-2019-roku

http://inwestycje.pl/wyniki_spolek/Kancelaria-Prawna-Inkaso-WEC-S.A.-bardzo-dobrze-rozpoczyna-2019-r.;342393;0.html

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-bardzo-dobrze-rozpoczyna-2019-r

https://ceo.com.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-s-a-po-i-kw-2019-r-40501

https://www.rynek.pekao.com.pl/news/kat/agencyjne/id/2614396/p/1


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r. i należy do segmentu NC Focus.

Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:

Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl

WEC Finanse Sp. z o.o. – www.wecfinanse.pl

E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. – www.rewidenciwec.pl

***

Kontakt:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie

www.kancelariawec.eu

artur.gorski@kancelariawec.eu

tel. +48 501-215-243

2 maja nie pracujemy

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 02.05.2019 r. (czwartek), spółki Grupy WEC nie pracują. Zapraszamy do kontaktu w poniedziałek – 06.05.2019 r.

Kancelaria prawna Inkaso WEC – najskuteczniejsza w windykacja w Warszawie, Łodzi i w Krakowie.

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję za 2018 rok

Zarząd notowanej na NewConnect spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC chce z zysku za 2018 r. wypłacić w formie dywidendy 889,38 tys. zł, co daje 0,09 zł na akcję – podała spółka w komunikacie.

https://stooq.pl/n/?f=1286733&c=1&p=0

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33079596,kancelaria-prawna-inkaso-wec-chce-wyplacic-0-09-zl-dywidendy-na-akcje-za-18

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kancelaria-Prawna-Inkaso-WEC-chce-wyplacic-0-09-zl-dywidendy-na-akcje-za-18-7657713.html

http://biznes.pap.pl/pl/news/all/info/2713426,kancelaria-prawna—inkaso-wec-chce-wyplacic-0-09-zl-dywidendy-na-akcje-za–18

https://www.biznesradar.pl/a/79395,dywidenda-kancelarii-prawnej-inkaso-wec-moze-zanotowac-kolejny-wzrost-zarzad-rekomenduje-wyplate-0-09-zl-na-akcje

Międzyzakładowy Pracowniczy Program Emerytalny zarejestrowany w KNF!

Z przyjemnością informujemy, iż Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o rejestracji Międzyzakładowego Pracowniczego Programu Emerytalnego dla Pracowników Spółek Grupy Kapitałowej WEC. Tym samym dołączyliśmy do elitarnej w Polsce grupy pracodawców, którzy finansują pracownikom składki na dodatkowe emerytury!  

Międzyzakładowy Pracowniczy Program Emerytalny to nic innego jak zabezpieczenie finansowe pracowników spółek, zawarte w dodatkowej „prywatnej” emeryturze.

Składki wpłacane w ramach Programu inwestowane będą w subfundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA. Szczegóły w tym szereg korzyści wynikających z międzyzakładowego programu zawarte są poniższej ulotce.

Doceniamy determinację, zaangażowanie i lojalność naszych Pracowników bo to Oni tworzą i codziennie rozwijają naszą firmę. Bardzo ważny jest dla nas komfort psychiczny Pracowników, dlatego dbamy aby pakiet świadczeń dodatkowych był bogaty i dostosowany do ich potrzeb. Międzyzakładowy Pracowniczy Program Emerytalny ma na celu poprawić bezpieczeństwo finansowe Pracowników w przyszłości.