fbpx

Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe spółki (jednostkowe)

Wyszczególnienie20112012201320142015201620172018
Przychody ogółem1 180 253,55 zł3 307 359,80 zł4 799 929,81 zł5 100 852,23 zł5 602 701,51 zł6 112 198,28 zł
6 825 616,12 zł7 916 710,56 zł
Przychody netto ze sprzedaży1 165 524,15 zł3 234 670,82 zł4 507 716,69 zł4 550 057,83 zł5 248 169,17 zł5 408 384,15 zł
5 878 984,43 zł6 731 287,50 zł
Wynik ze sprzedaży-78 979,27 zł127 357,65 zł144 750,95 zł147 326,03 zł478 633,03 zł400 917,44 zł
851 111,48 zł808 812,27 zł
Zysk (strata) brutto-110 256,03 zł66 506,90 zł139 880,05 zł245 016,00 zł498 172,49 zł679 141,62 zł
1 164 147,31 zł1 306 699,51 zł
Zysk (strata) netto-95 405,03 zł32 849,90 zł105 296,05 zł187 190,00 zł361 970,49 zł514 931,62 zł
925 172,31 zł1 068 670,51 zł
Aktywa razem802 124,77 zł1 971 557,18 zł1 982 257,68 zł2 460 925,75 zł3 376 798,16 zł5 454 431,44 zł
11 065 344 zł20 754 246,65 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania577 042,80 zł1 689 893,31 zł1 475 297,76 zł1 766 775,83 zł2 168 881,75 zł3 879 813,41 zł
8 763 193,66 zł15 584 502,48 zł
Zobowiązania długoterminowe159 301,18 zł269 470,47 zł211 130,55 zł271 919,22 zł280 645,18 zł2 047 283,59 zł
2 492 158,32 zł1 342 386,47 zł
Zobowiązania krótkoterminowe403 503,66 zł1 367 726,45 zł1 155 721,55 zł1 491 590,61 zł1 880 743,98 zł1 823 345,82 zł4 038 082,83 zł6 378 061,11 zł
Kapitał własny225 081,97 zł281 663,87 zł506 959,72 zł694 149,92 zł1 207 916,41 zł1 574 618,03 zł2 302 150,34 zł5 169 744,17 zł
Kapitał zakładowy220 500,00 zł300 100,00 zł420 100,00 zł420 100,00 zł494 100,00 zł494 100,00 zł494 100,00 zł988 200,00 zł
Liczba akcji2 205 0003 001 0004 201 0004 201 0004 941 0004 941 0004 941 0009 882 000

Wybrane dane finansowe (skonsolidowane)

Wyszczególnienie20142015201620172018
Przychody ogółem5 120 520,24 zł5 669 467.18 zł6 240 870,57 zł7 041 688,30 zł8 465 498,06 zł
Przychody netto ze sprzedaży4 573 333,21 zł5 347 385,96 zł5 634 467,96 zł6 116 702,47 zł7 255 980,48 zł
Wynik ze sprzedaży106 192,83 zł594 884,13 zł560 630,46 zł832 321,20 zł791 658,88 zł
Zysk (strata) brutto196 290,24 zł569 212,26 zł721 757,66 zł1 112 898,23 zł1 306 689,19 zł
Zysk (strata) netto142 274,52 zł428 214,32 zł550 888,20 zł871 458,85 zł1 063 172,51 zł
Aktywa razem2 504 601,13 zł3 407 364.72 zł5 478 354,88 zł11 106 120,18 zł20 814 840,19 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1825691,97 zł2 147975,30 zł3 816 042,46 zł8 740 517,99 zł15 587 375,49 zł
Zobowiązania długoterminowe271 919,22 zł280 645,18 zł2 047 283,59 zł2 492 158,32 zł1 342 386,47 zł
Zobowiązania krótkoterminowe1 550 506,75 zł1 859 344,03 zł1 750 370,77 zł4 014 018,46 zł6 363 358,96 zł
Kapitał własny649 234,44 zł1 229 244,76 zł1 631 902,96 zł2 305 721,81 zł5 167 817,64 zł

Wskaźniki finansowe / analiza bilansu

Wskaźniki finansowe/analiza bilansumiernik20112012201320142015201620172018
Rentowność majątku (ROA)procent-11.891.675.317.6110.729.448.36
5,15
Rentowność nettoprocent-8.260.992.193,676.468.4313.55
13,84
Rentowność kapitału własnego (ROE)procent-42.3911.6620.7726,9729.9732.740.1920,67
Dźwignia finansowaprocent-33.886.919.1116,7617.4321.7931.83
15,52
Wskaźnik płynności finansowej I stopniakrotność1.321.071.191,261.441.921.48
1,44
Wskaźnik płynności finansowej II stopniakrotność1.271.061.181,251.431.91.48
1,44
Wskaźnik płynności finansowej III stopniakrotność0.520.790.240,190.270.240.2
0,32
Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowejkrotność11.40.411.761,581.652.563.42
7,23
Spływ należności (w dniach)w dniach96386162129173234
299
Spłata zobowiązań (w dniach)w dniach8526339808377
61
Produktywność aktywówzł / zł1.421.642.281,851.560.990.53
0,32
Złota reguła bilansowaniaprocent89.763.66105.17120,99182.4180.72138.54
124,49
Złota reguła bilansowania IIprocent75.6793.0784.0879,1569.5452.2167.38
69,28
Złota reguła finansowaniaprocent39.0116.6734.3639,2955.6940.5826.27
33,17
Wartość bilansowa jednostkitys. zł225.1281.7507694,11207.91574.62302.2
5 169,70