fbpx Informacje ogólne - Inkaso WEC
Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
90-361 Łódź,

ul. Piotrkowska 270

NIP 725-204-28-00

REGON 101064884

Kapitał zakładowy 988 200,00 zł – w całości opłacony

Krajowy Rejestr Sądowy

Numer KRS: 0000381779
Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Liczba akcji: 9 882 000

Miejsce notowań: GPW NewConnect:

Segment: NCFocus

Ticker: KPI

ISIN: PLKPWEC00015

Zleć windykację