fbpx Akcjonariat - Inkaso WEC

Akcjonariat

Kapitał spółki w całości opłacony:

Wysokość kapitału zakładowego: 988 200,00 zł
Liczba akcji wszystkich emisji: 9 882 000 sztuk

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Remigiusz Brzeziński 3 662 456 37,06 3 662 456 37,06 2022-02-01
Sylwia Pastusiak-Brzezińska 2 142 433 21,68 2 142 433 21,68 2022-02-01
Adrian Moska 1 446 000 14,63 1 446 000 14,63 2022-02-01
Krzysztof Moska 1 267 960 12,83 1 267 960 12,83 2022-02-01
Pozostali 1 363 151 13,79 1 363 151 13,79 2022-02-01

Wg liczby akcji

Wg liczby głosów

Zleć windykację