fbpx Akcjonariat - Inkaso WEC

Akcjonariat

Kapitał spółki w całości opłacony:

Wysokość kapitału zakładowego: 988 200,00 zł
Liczba akcji wszystkich emisji: 9 882 000 sztuk

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Remigiusz Brzeziński 3 542 456 35,85 3 542 456 35,85 2021-12-28
Sylwia Pastusiak-Brzezińska 2 142 433 21,68 2 142 433 21,68 2021-12-28
Adrian Moska 1 446 000 14,63 1 446 000 14,63 2021-12-28
Krzysztof Moska 1 387 960 14,05 1 387 960 14,05 2021-12-28
Pozostali 1 363 151 13,79 1 363 151 13,79 2021-12-28

Wg liczby akcji

  • Remigiusz Brzeziński (35,85%)
  • Sylwia Pastusiak-Brzezińska (21,68%)
  • Adrian Moska (14,63%)
  • Krzysztof Moska (14,05%)
  • Pozostali (13,79%)

Wg liczby głosów

  • Remigiusz Brzeziński (35,85%)
  • Sylwia Pastusiak-Brzezińska (21,68%)
  • Adrian Moska (14,63%)
  • Krzysztof Moska (14,05%)
  • Pozostali (13,79%)
ZLEĆ WINDYKACJĘ