fbpx

Akcjonariat

Akcjonariat

Kapitał spółki w całości opłacony:

Wysokość kapitału zakładowego: 988 200,00 zł
Liczba akcji wszystkich emisji: 9 882 000 sztuk

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Remigiusz Brzeziński 2 852 752 28,87 2 852 752 28,87 2019-06-30
Sylwia Pastusiak-Brzezińska 2 142 433 21,68 2 142 433 21,68 2019-06-30
Adrian Moska 1 700 000 17,20 1 700 000 17,20 2019-06-30
Krzysztof Moska 1 125 344 11,39 1 125 344 11,39 2019-06-30
Pozostali 2 061 471 20,86 2 061 471 20,86 2019-06-30

Wg liczby akcji

  • Remigiusz Brzeziński (28,87%)
  • Sylwia Pastusiak-Brzezińska (21,68%)
  • Adrian Moska (17,20%)
  • Krzysztof Moska (11,39%)
  • Pozostali (20,86%)

Wg liczby głosów

  • Remigiusz Brzeziński (28,87%)
  • Sylwia Pastusiak-Brzezińska (21,68%)
  • Adrian Moska (17,20%)
  • Krzysztof Moska (11,39%)
  • Pozostali (20,86%)