fbpx

Akcjonariat

Akcjonariat

Kapitał spółki w całości opłacony:

Wysokość kapitału zakładowego: 988 200,00 zł
Liczba akcji wszystkich emisji: 9 882 000 sztuk

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Remigiusz Brzeziński 3 362 752 34,03 3 362 752 34,03 2021-03-31
Sylwia Pastusiak-Brzezińska 2 142 433 21,68 2 142 433 21,68 2021-03-31
Adrian Moska 1 446 000 14,63 1 446 000 14,63 2021-03-31
Krzysztof Moska 1 387 960 14,05 1 387 960 14,05 2021-03-31
Adam Łanoszka 820 963 8,31 820 963 8,31 2021-03-31
Pozostali 721 892 7,31 721 892 7,31 2021-03-31

Wg liczby akcji

 • Remigiusz Brzeziński (34,03%)
 • Sylwia Pastusiak-Brzezińska (21,68%)
 • Adrian Moska (14,63%)
 • Krzysztof Moska (14,05%)
 • Adam Łanoszka (8,31%)
 • Pozostali (7,31%)

Wg liczby głosów

 • Remigiusz Brzeziński (34,03%)
 • Sylwia Pastusiak-Brzezińska (21,68%)
 • Adrian Moska (14,63%)
 • Krzysztof Moska (14,05%)
 • Adam Łanoszka (8,31%)
 • Pozostali (7,31%)