fbpx

Akcjonariat

Akcjonariat

Kapitał spółki w całości opłacony:

Wysokość kapitału zakładowego: 988 200,00 zł
Liczba akcji wszystkich emisji: 9 882 000 sztuk

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Remigiusz Brzeziński 2 962 752 29,98 2 962 752 29,98 2019-10-04
Sylwia Pastusiak-Brzezińska 2 142 433 21,68 2 142 433 21,68 2019-10-04
Adrian Moska 1 700 000 17,20 1 700 000 17,20 2019-10-04
Krzysztof Moska 1 484 027 15,02 1 484 027 15,02 2019-10-04
Pozostali 1 592 988 16,12 1 592 988 16,12 2019-10-04

Wg liczby akcji

  • Remigiusz Brzeziński (29,98%)
  • Sylwia Pastusiak-Brzezińska (21,68%)
  • Adrian Moska (17,20%)
  • Krzysztof Moska (15,02%)
  • Pozostali (16,12%)

Wg liczby głosów

  • Remigiusz Brzeziński (29,98%)
  • Sylwia Pastusiak-Brzezińska (21,68%)
  • Adrian Moska (17,20%)
  • Krzysztof Moska (15,02%)
  • Pozostali (16,12%)