fbpx

Akcjonariat

Kapitał spółki w całości opłacony:

Wysokość kapitału zakładowego: 988 200,00 zł
Liczba akcji wszystkich emisji: 9 882 000 sztuk

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Remigiusz Brzeziński 3 362 752 34,03 3 362 752 34,03 2021-07-28
Sylwia Pastusiak-Brzezińska 2 142 433 21,68 2 142 433 21,68 2021-07-28
Adrian Moska 1 446 000 14,63 1 446 000 14,63 2021-07-28
Krzysztof Moska 1 387 960 14,05 1 387 960 14,05 2021-07-28
Adam Łanoszka 332 000 3,36 332 000 3,36 2021-07-28
Pozostali 1 210 855 12,25 1 210 855 12,25 2021-07-28

Wg liczby akcji

 • Remigiusz Brzeziński (34,03%)
 • Sylwia Pastusiak-Brzezińska (21,68%)
 • Adrian Moska (14,63%)
 • Krzysztof Moska (14,05%)
 • Adam Łanoszka (3,36%)
 • Pozostali (12,25%)

Wg liczby głosów

 • Remigiusz Brzeziński (34,03%)
 • Sylwia Pastusiak-Brzezińska (21,68%)
 • Adrian Moska (14,63%)
 • Krzysztof Moska (14,05%)
 • Adam Łanoszka (3,36%)
 • Pozostali (12,25%)
ZLEĆ WINDYKACJĘ