fbpx Windykacja należności, odzyskiwanie długów, wykup wierzytelności - Inkaso WEC

Przedsiębiorcy

Windykacja – Odzyskaj należności

Naszym priorytetem jest odzyskanie pieniędzy polubownie. Intensywne i zdecydowane czynności windykacyjne prowadzimy w taki sposób aby jak najszybciej rozwiązać sprawę. Jako Partner BIG Infomonitor, wpisujemy wierzytelność do Biura Informacji Gospodarczej, co obniża zdolność kredytową dłużnika.

W procesie windykacji wykorzystujemy różne formy kontaktu i sankcji prawno-ekonomicznych. Wszystko po to, by dotrzeć do dłużnika i wywrzeć nacisk motywujący do spłaty.

Kontakt z dłużnikiem podejmowany w dniu przyjęcia zlecenia

Brak stałych opłat – płacisz wyłącznie prowizję od odzyskanych kwot

Koszty prowizji odzyskujemy bezpłatnie od dłużnika

W przypadku braku woli ze strony dłużnika do zawarcia porozumienia lub w sytuacji, gdy w drodze wywiadu gospodarczego ustalimy, że firma jest zagrożona niewypłacalnością, wierzytelność zabezpieczamy sądowo.

Do czasu uzyskania wyroku kontynuujemy działania windykacyjne i podejmujemy intensywne czynności celem zabezpieczenia majątku. Gdy sprawa trafi do egzekucji ściśle współpracujemy z komornikami, dbając tym samym o możliwie jak najszybsze zakończenie.

1
Reprezentacja w postępowaniu sądowym

2
Działania celem oznaczenia majątku dłużnika

3
Wniosek o udzielenie zabezpieczenia majątku

4
Wybór komornika do czynności egzekucyjnych

Sprzedaj wierzytelność

Wykupujemy krajowe, nieprzedawnione wierzytelności B2B wynikające z faktur. Wyceniana przez nas indywidualnie wierzytelność, musi ponadto być bezsporna a wobec niej nie mogą toczyć się żadne postępowania sądowo-egzekucyjne.

Do wyceny wykupu wierzytelności potrzebujemy:

  • Dane dłużnika,
  • Kwotę i termin płatności wierzytelności,
  • Informacji o posiadanych dokumentach,
  • Informacji o podjętych dotychczas czynnościach.

Ogranicz ryzyko

Weryfikacja kontrahenta

Weryfikacja kontrahenta to usługa, której celem jest zapobieganie ryzyku braku płatności. Weryfikujemy firmę pod kątem prawnym, sprawdzamy w Biurach Informacji Gospodarczej, na internetowych giełdach wierzytelności i w wywiadowniach gospodarczych. Dzięki temu chronimy Klientów przed nawiązaniem współpracy z nierzetelnym przedsiębiorcom.

Monitoring płatności

Monitoring to przede wszystkim bieżąca kontrola nad terminowym opłacaniem należności przez kontrahentów. Ma on na celu dopilnowanie by wyznaczony termin płatności faktury, nie został przekroczony. Z monitoringu korzystają nie tylko duże przedsiębiorstwa ale również jednoosobowe działalności gospodarcze. Koszty usługi są niewielkie, a bezpieczeństwo płatności na czas, niezwykle istotne.

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna to komunikat umieszczony na fakturze, który informuje kontrahenta, że w przypadku braku płatności w terminie, odzyskaniem należności zajmie się profesjonalna firma windykacyjna. Stosowanie pieczęci ma charakter motywujący i znacząco wpływa na ograniczenie liczby przeterminowanych faktur.

Windykacja międzynarodowa

Windykacja międzynarodowa jest procesem polegającym na dochodzeniu roszczeń na całym świecie. W przypadku windykacji międzynarodowej spotykamy się nie tylko z innym językiem, ale też inną kulturą oraz zapisami prawnymi. Nowa rzeczywistość oraz okoliczności działania znacząco komplikują proces windykacji za granicą.

Inkaso WEC jest kancelarią prawną, która zdobyła wieloletnie doświadczenie w windykacji międzynarodowej. Oprócz znajomości języków obcych wyróżnia nas wiedza, znajomość uwarunkowań kulturalno-prawnych poza granicami Polski. Stoi za nami potężny zasób kompetencji, który pozwoli szybko i sprawnie odzyskać Twoje pieniądze, a nam umacniać się na pozycji lidera podobnych działań na rynku.

Klikając w poniższy formularz, wyślij nam swoje zgłoszenie. Pracownicy kancelarii bez opłat przeanalizują sprawę, wrócą z konkretnym rozwiązaniem. Analiza sytuacji oraz wycena jest całkowicie darmowa.

FAQ – często zadawane pytania

Jeśli zagadnienia dotyczące usług oferowanych przez Kancelarię Prawną – Inkaso WEC S.A. są dla Państwa niezrozumiałe, proszę zadać pytanie na biuro@kancelariawec.eu

Jaki osiągacie procent skuteczności?

W przypadku kiedy realizujemy cały proces, od windykacji aż do egzekucji komorniczej, nasza skuteczność według statystyk osiąga poziom 80%.

Ile czasu potrzebujecie na odzyskanie pieniędzy?

Proces odzyskiwania zakończony sukcesem może trwać jedynie kilka minut – w przypadku osiągnięcia porozumienia z dłużnikiem podczas rozmowy telefonicznej. W przypadku kiedy niezbędne będzie przeprowadzenie postępowania sądowego oraz egzekucji komorniczej, czas odzyskania należności wydłuża się mocno w czasie. Czas rozstrzygnięcia każdej sprawy należy interpretować indywidualnie, mając na uwadze wszelkie czynniki i okoliczności, w jakich występują.

Co mi to da, że oddam sprawę do sądu – poniosę koszty, a dłużnik i tak Wam nie zapłaci?

Po złożeniu sprawy do sądu będziecie Państwo mieli pewność, że sprawa się nie przedawni, Wasze zobowiązanie zostanie powiększone o koszty postępowania sądowego oraz należne odsetki, a co najważniejsze będziecie mogli dochodzić tej wierzytelności przez kolejne 10 lat.

Czy przyjmujecie sprawy po bezskutecznych egzekucjach?

Na życzenie Klienta sprawa może być ponownie prowadzona przez naszą Kancelarię w egzekucji komorniczej.

Co z dłużnikiem który wyjechał za granicę?

Prowadzimy działania sądowe i drogą administracyjną ustalamy adres jego zamieszkania. Jeżeli dłużnik pozostaje nadal zameldowany w Polsce, działania windykacyjne i sądowe prowadzone są również na terenie kraju.

Co zrobicie gdy dłużnik przepisał majątek?

W drodze postępowania sądowego, składając tzw. Skargę Pauliańską udowadniamy, że przepisanie majątku miało na celu pokrzywdzenie Wierzyciela. Skutkuje to uznaniem czynności za bezskuteczną, a wierzyciel uzyskuje prawo dochodzenia roszczenia od osoby, która uzyskała w ten sposób korzyść majątkową.

Jakie poniosę koszty zlecając windykację, jeśli zdecyduję się skierować sprawę do sądu?

Klient ponosi koszty tytułem wpisu sądowego, plus koszt opłat skarbowych i administracyjnych związanych z udzieleniem pełnomocnictwa. Kancelaria nie pobiera na wstępie opłaty tytułem wynagrodzenia pełnomocnika procesowego.

Niestety z powodu braku płynności finansowej z pozycji wierzyciela stałem się dłużnikiem. Mój wierzyciel straszy mnie sprawą w sądzie i windykacją komorniczą? Na czym polega windykacja komornicza?

Windykacja komornicza jest postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez komornika na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Komornik w swoich działaniach, najczęściej dąży do zajęcia wynagrodzenia, przysługującego wierzytelności, środków na rachunkach bankowych oraz ruchomości celem ich sprzedaży w drodze licytacji.

Czym możecie się pochwalić – z jakich znanych firm udało Wam się ściągnąć pieniądze?

Największe sukcesy związane są z odzyskiwaniem należności od firm, jakie były zaangażowane w budowę autostrad, realizowaliśmy również sprawę przeciw GDDKiA, co szeroko było poruszane w ogólnopolskich mediach. Na szczególną uwagę, zasługuje również prowadzenie spraw dla firm z Hiszpanii.

Czy macie prawników na miejscu?

Nasze biuro prawne znajduje się w Łodzi – w centrali spółki. Można poprzez sekretariat umówić się na spotkanie w celu udzielenia porady prawnej. Jeżeli macie Państwo problem z dotarciem do Kancelarii, w szczególnych przypadkach spotkanie może odbyć się w siedzibie Państwa firmy.

Czy jeśli będę chciał uzyskać poradę prawną, to będę musiał jechać do Łodzi? O takich sprawach nie lubię rozmawiać przez telefon.

Poradę można uzyskać również mailowo lub przez telekonferencję. Dbamy o komfort naszych klientów, nie wymagamy podróży do Łodzi.

Czy potraficie dotrzeć do każdego dłużnika?

Najczęściej docieramy do każdego dłużnika. Umożliwia to szereg regulacji prawnych, które dokładnie regulują oraz opisują możliwe działania w procesie windykacji należności.

Czy prowadzicie postępowanie przeciwko członkom zarządu – na czym to polega?

Zgodnie z art. 299 kodeksu spółek handlowych, po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego przeciwko spółce z o.o. i bezskuteczności takiego postępowania, występujemy z pozwem przeciwko członkom zarządu dłużnej spółki i dochodzimy roszczenia zaciągniętego przez spółkę z majątku osobistego członków zarządu.

Czemu pieniądze przelewane są na Wasze konto, a nie na moje?

Działając jako pełnomocnik mamy większą i szybszą kontrolę nad poczynaniami dłużnika i wywiązywaniem się ze złożonych deklaracji spłaty. Kontrolujemy na bieżąco przepływ środków pieniężnych, przez co uniemożliwiamy stosowanie przez dłużnika wszelkiego rodzaju wykrętów. Jednocześnie wymóg przelewu należności na rachunek Kancelarii wskazuje dłużnikowi, że Kancelaria zajmuje się sprawą w każdym aspekcie.

Czy windykacja długów, która nie doprowadzi do odzyskania należności wiąże się z dużymi kosztami?

Na etapie polubownym naszym wynagrodzeniem jest prowizja od odzyskanych należności, a zatem gdy nie odzyskujemy pieniędzy, Klient nie ponosi żadnych kosztów. Na etapie sądowym koszty są ustalane indywidualnie.

Zleć windykację