fbpx POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE - Inkaso WEC

Nasi klienci często  pytają czym jest postępowanie upominawcze, czym różni się od elektronicznego postępowania upominawczego i nakazowego. Ile to kosztuje,  czy warto, jak długo trwa proces? Te pytania stają się szczególnie palące w momencie, kiedy gromadzą się niezapłacone faktury, a dłużnik milczy i nie odpowiada na żadne wezwania. To wtedy, często zwracacie się do nas z pytaniem: „Co teraz, jak to rozwiązać?”

Biorąc pod uwagę, że aż 80% spraw wynikających z transakcji gospodarczych jest prowadzonych w postępowaniu upominawczym, a w Internecie trudno znaleźć źródła, które dokładnie i w przystępny sposób wyjaśniają z czym się to wszystko wiąże, postanowiliśmy stworzyć przewodnik, który krok po kroku wyjaśni co i jak.

W tym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące postępowania upominawczego, prezentując zarówno jego podstawy, jak i praktyczne aspekty. Dzięki temu będziesz mógł w pełni zrozumieć, jak działa ten proces oraz jak efektywnie zarządzać swoimi należnościami w sytuacjach spornych. Czytając dalej, dowiesz się, czym właściwie jest postępowanie upominawcze, jak się różni od innych procedur sądowych, jakie są jego koszty oraz ile czasu zwykle trwa jego przeprowadzenie.

Czym jest postępowanie upominawcze?

Postępowanie upominawcze to szczególny tryb prowadzenia sprawy sądowej, w którym Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie złożonego pozwu oraz załączonych dokumentów, bez konieczności przeprowadzania tradycyjnej rozprawy. W tym  postępowaniu nie ma miejsca na udział stron, pełnomocników czy świadków. Wystarczy odpowiednio przygotowany pozew oraz załączona dokumentacja, która jest oceniana przez sąd podczas niejawnego posiedzenia.

W ramach tego postępowania, zasadność roszczenia wierzyciela oceniana jest na podstawie przedstawionych dokumentów, takich jak nieuregulowane faktury wraz z potwierdzeniem odbioru towarów lub wykonania usług. W odróżnieniu od postępowania nakazowego, nie ma tutaj konieczności, by pozwany zaakceptował podpisem fakturę albo uznał na piśmie swój dług., co oznacza, że można dołączyć różnorodne dowody (faktury, nawet jeżeli są niepodpisane, wydruki z korespondencji e-mail, WhatsApp, czy innych komunikatorów elektronicznych), jeśli tylko są one jasne i pomagają sądowi w ocenie sprawy. Jeśli roszczenie według sądu jest zasadne zostaje wydany nakaz zapłaty, w którym poleca się spłatę świadczenia.

Czym jest nakaz zapłaty?

Kiedy pozew zostaje złożony, sąd przeprowadza analizę naszych dowodów i w efekcie wydaje nakaz zapłaty. Ale co to tak naprawdę oznacza zgodnie z polskim prawem? To nic innego jak orzeczenie sądowe, które jednocześnie pełni rolę wyroku. Gdy stanie się on prawomocny, można już rozpocząć procedurę komorniczą.

Kiedy dokładnie sąd wydaje taki nakaz? Otóż, dzieje się to w przypadku, gdy powód domaga się zaspokojenia swojego roszczenia pieniężnego. Ale co jeśli pozwanemu nie uda się odebrać takiego nakazu? Tutaj sytuacja zależy od tego, czy pozwanym jest osoba fizyczna czy firma.

Jeśli nakazu nie podejmie firma, to mimo to będzie on ważny i obowiązujący. Jednakże, jeśli pozwanym jest osoba fizyczna, konieczne jest, aby pierwsze pismo zostało mu doręczone. A co w sytuacji, gdy pod adresem wpisanym w CEIDG nikt nie odbiera i nie ma możliwości skontaktowania się z pozwanym? W takim przypadku komornik sądowy wysyła zapytania do banku, ZUS-u oraz urzędu skarbowego w celu uzyskania nowego adresu.

W jakich przypadkach Sąd nie wyda nakazu zapłaty?

Nakaz zapłaty nie zostanie wydany, jeśli występują okoliczności wykluczające opisane w Kodeksie postępowania cywilnego (art.499) tzn.:

– w przypadku kiedy roszczenie jest bezzasadne;

– przytoczone okoliczności budzą wątpliwość;

– zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego

W nakazie zawarte jest wezwanie dla dłużnika do uregulowania zobowiązania w ciągu 14 dni. W tym samym okresie dłużnik ma także możliwość zgłoszenia sprzeciwu, który powoduje, że sprawa zostaje rozpatrzona na nowo jako zwykłe postępowanie, a następnie wyznaczony zostaje termin rozprawy.

Jaki jest czas oczekiwania na wydanie nakazu zapłaty?

Średni czas wydania nakazu zapłaty wynosi obecnie około dwóch miesięcy, co stanowi standardowy czas oczekiwania w procesie sądowym. Niemniej jednak, w przypadku prostych spraw oraz korzystając z Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU), możliwe jest otrzymanie orzeczenia nawet w kilkanaście dni. Jest to szczególnie korzystne dla osób, którym zależy na szybkim rozstrzygnięciu sprawy, zwłaszcza jeśli chodzi o windykację należności.

Jeśli sprawa nie jest zbyt skomplikowana, warto rozważyć skorzystanie z tej opcji, ponieważ pozwala ona zaoszczędzić czas oraz uniknąć kosztów i złożoności tradycyjnego procesu sądowego. Elektroniczne postępowania sądowe różnią się znacząco od tradycyjnych metod, co omówimy dalej, ale jednym z niezaprzeczalnych atutów tej formy jest oszczędność czasu oraz bardziej efektywne zarządzanie procesem sądowym. Dodatkowo, ułatwienia technologiczne i dostępność Internetu sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z elektronicznych form postępowania sądowego.

Jakie dokumenty potrzebne są do wniesienia pozwu w postępowaniu upominawczym?

W postępowaniu upominawczym dostarczanie dowodów, takich jak dokumenty, przy składaniu pozwu, jest kluczowym krokiem zgodnie z art. 499 punkt 2 kodeksu postępowania cywilnego. Warto zauważyć, że pojęcie dokumentu obejmuje nie tylko pisma, ale również korespondencję e-mail, SMS-y, komunikację za pomocą komunikatorów elektronicznych oraz nagrania rozmów zapisane w plikach.

Najczęściej dołączanymi przez powoda dowodami są faktury, dokumentujące zobowiązania finansowe, oraz wezwania do zapłaty. Te drugie są istotne, ponieważ potwierdzają próby polubownego rozwiązania sporu przed wszczęciem postępowania sądowego. Dodatkowo, umowy oraz rachunki mogą być istotnymi elementami materiału dowodowego.

Koszty w postępowaniu upominawczym?

Koszty sądowe to zazwyczaj nieprzyjemny temat, dlatego nie dziwi fakt, że każdy stara się znaleźć najbardziej korzystne dla siebie rozwiązania. Zgodnie z ustawą o kosztach w sprawach cywilnych [Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398], w postępowaniu upominawczym pobierana jest opłata stosunkowa, która jest uzależniona od wartości przedmiotu sporu i zależy od kwoty, której się domagamy:

 • Do 500 złotych – opłata w wysokości 30 złotych;
 • Powyżej 500 złotych do 1500 złotych – opłata w wysokości 100 złotych;
 • Powyżej 1500 złotych do 4000 złotych – opłata w wysokości 200 złotych;
 • Powyżej 4000 złotych do 7500 złotych – opłata w wysokości 400 złotych;
 • Powyżej 7500 złotych do 10 000 złotych – opłata w wysokości 500 złotych;
 • Powyżej 10 000 złotych do 15 000 złotych – opłata w wysokości 750 złotych;
 • Powyżej 15 000 złotych do 20 000 złotych – opłata w wysokości 1000 złotych.

W przypadku roszczeń przekraczających kwotę 20 000,00 zł, naliczana jest opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze zapewnia możliwość uzyskania nakazu zapłaty bez konieczności składania dokumentów osobiście ani stawiania się w sądzie. Wszelkie sprawy są rozpatrywane przez E-sąd, z siedzibą w Lublinie. Co istotne, opłaty w tym trybie są jeszcze bardziej korzystne niż w tradycyjnym postępowaniu upominawczym, wynosząc zaledwie ćwierć standardowych kosztów. Aby dowiedzieć się więcej na temat EPU, serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu dostępnego pod tym linkiem: [link]

Co się dzieje, gdy sąd wyda już nakaz zapłaty?

 1. Jeśli dłużnik nie składa sprzeciwu, wyrok staje się prawomocny, a sąd na wniosek powoda nadaje klauzulę, która stanowi podstawę do egzekucji należności.
 2. Jeśli jednak dłużnik złożył sprzeciw, to nakaz zapłaty traci swoją moc, częściowo lub całkowicie.
 3. Sąd doręcza powodowi sprzeciw, a sprawa przenoszona jest do rozstrzygnięcia w toku postępowania w trybie zwykłym.
 4. Jeśli postępowanie odbywało się w formie elektronicznej, sprzeciw skutkuje umorzeniem postępowania. Niemniej jednak, powód ma możliwość w ciągu trzech miesięcy wniesienia pozwu do sądu tradycyjnego, już za pomniejszoną opłatę, która została zapłacona  w EPU.
 5. Postępowanie kończy się w momencie wydania wyroku w sprawie. Jeśli któraś ze stron nie zgadza się z wyrokiem, może złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku na piśmie. Koszt to 100 zł, co umożliwia dalsze możliwości zaskarżania orzeczenia. Po otrzymaniu uzasadnienia możliwe jest złożenie apelacji.

Potrzebujesz pomocy w procesie upominawczym?

Jeśli potrzebujesz pomocy w postępowaniu upominawczym, nie wahaj się zgłosić do Kancelarii Prawnej Inkaso WEC. Nasz doświadczony zespół pomoże Ci w uzyskaniu nakazu zapłaty oraz skutecznym rozwiązaniu sprawy. Działamy profesjonalnie i skutecznie, dbając o Twoje interesy. Zaufaj nam i skontaktuj się już dziś, aby rozpocząć proces odzyskiwania swoich należności.

 

POBIERZ PORADNIK

POBIERZ PRZEZ LINK TUTAJ ->ZOBACZ WIĘCEJ

Zleć windykację