fbpx E-sąd – Cyfrowa Rewolucja Prawna. Pojęcia i porady - Inkaso WEC

E-sąd – Cyfrowa Rewolucja Prawna. Pojęcia i porady


Wraz z dynamicznym rozwojem technologii, polski system prawny nie pozostaje w tyle. Wprowadzenie e-sądu to jedno z najnowocześniejszych narzędzi, które ułatwia dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz przyspiesza procesy sądowe. Kancelaria Prawna Inkaso WEC przygotowała dla Państwa przewodnik po podstawowych pojęciach oraz poradach dotyczących elektronicznego postępowania upominawczego. 

Czym jest E- Sąd?

E-sąd to cyfrowa platforma umożliwiająca prowadzenie postępowań sądowych online. Dostarcza ona wielu korzyści zarówno dla uczestników procesu, jak i dla samego systemu sądownictwa. Platforma ta umożliwia przesyłanie i przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej oraz sprawną komunikację z sądem. Chociaż E-sąd działa w pełni elektronicznie, to nie oznacza, że jest całkowicie pozbawiony fizycznej formy. Jego siedzibą jest IV Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie. Jest to jedyny sąd, który specjalizuje się w prowadzeniu postępowań online. Jedną z kluczowych cech E-sądu jest system EPU.

Czym jest EPU?

EPU czyli Elektroniczne postępowanie upominawcze. W tego rodzaju procedurze zastosowanie mają przepisy dotyczące postępowania upominawczego, włączając w to wszelkie różnice wynikające z artykułów 505 28-505 37 ) KPC.

Jaki jest głównym cele EPU?

Pierwszym, i prawdopodobnie najważniejszym celem jest uzyskanie nakazu zapłaty, oznacza to, że dłużnik zostaje zobowiązany do uregulowania zadłużenia. Po dostarczeniu dłużnikowi  nakazu, wyznaczony jest dwutygodniowy termin spłaty.

Wszyscy polecają, czyli zalety EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) przynosi wiele zalet zarówno dla wierzycieli, jak i dla dłużników oraz dla samego systemu sądownictwa. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na korzystanie z E- Sądu i zwraca uwagę na szeroki wachlarz zalet jakie on proponuje. Są to między innymi:

Szybkość i efektywność: EPU umożliwia przyspieszenie procesu dochodzenia roszczeń, co prowadzi do szybszego załatwiania spraw. Dzięki temu wierzyciel może szybciej odzyskać swoje pieniądze.

Oszczędność czasu i pieniędzy: Występuje tutaj niższa opłata Sądowa- 1,25% wartości przedmiotu sporu. Dodatkowo brak obowiązku osobistego stawiennictw stron na rozprawie.

Łatwość dostępu: Eliminuje konieczność osobistego stawiania się w sądzie. Wszystkie formalności i dokumenty można załatwić elektronicznie, co zwiększa dostępność sądownictwa i ułatwia składanie wniosków.

Bezpieczeństwo danych: Platforma EPU zapewnia odpowiednie zabezpieczenia danych, dzięki czemu informacje sądowe i dokumenty są chronione przed nieautoryzowanym dostępem.

Monitoring postępowania: Strony mogą na bieżąco śledzić postępowanie dzięki dostępowi do elektronicznych akt sprawy, co zwiększa przejrzystość i pozwala na kontrolę terminów.

Redukcja ryzyka błędów: Elektroniczne postępowanie zmniejsza ryzyko błędów związanych z przepisywaniem dokumentów i ręcznym wprowadzaniem danych. Brak wymogu dołączenia dowodów do pozwu.

Jednak nie wszystkie sprawy mogą być rozpatrywane z E-sądzie. Twoje roszczenie nie może być starsze niż 3 lata oraz nie może być najmniejszych wątpliwości, co do istnienia długu- musi on wynikać ć wprost z m.in. umowy, faktury VAT, rachunku itp.

JAK TO ZROBIĆ KROK PO KROKU?

Wypełnienie EPU odbywa się w elektronicznym systemie e-sądu. Oto krok po kroku, jak wypełnić EPU:

Krok 1: Zarejestruj się w systemie e-sądu: Jeśli nie masz jeszcze konta w systemie e-sądu, zarejestruj się, podając swoje dane osobowe i kontaktowe. Uzyskaj certyfikat, umożliwiający składanie podpisu elektronicznego.

Krok 2: Wybierz tryb postępowania upominawczego: W systemie e-sądu wybierz odpowiedni tryb postępowania upominawczego, którym jest Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU).

Krok 3: Wypełnij dane identyfikacyjne stron: Podaj dokładne dane identyfikacyjne zarówno wierzyciela (powoda), jak i dłużnika (pozwanych), takie jak nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Krok 4: Określ roszczenia: Wprowadź opis roszczeń wierzyciela wobec dłużnika. Ustal kwoty, terminy i podstawę prawną roszczeń.

Krok 5: Przygotuj dokumentację: Nie musisz załączać dowodów, ale opisz jakie są Twoje żądania wobec pozwanego. Uzasadnij swój pozew.

Krok 6: Podpisz e-pozew: Złóż e-pozew, podpisując go przy użyciu elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Podpis kwalifikowany jest równoważny podpisowi własnoręcznemu na papierze.

Krok 7: Wpłać opłatę procesową: Uiść stosowną opłatę procesową drogą elektroniczną. Wysokość opłaty wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł. Wpłatę należy dokonać w terminie jednego tygodnia od podpisania pozwu.

Krok 8: Sprawdź dane pozwanego: Upewnij się, że masz dokładne dane identyfikacyjne pozwanego, takie jak numer NIP, PESEL lub KRS. Jeśli nie posiadasz aktualnych danych dłużnika, spróbuj je ustalić.

Krok 9: Zgromadź dowody: W e-pozwie wskaż dowody, które popierają Twoje twierdzenia, ale nie dołączaj ich. Sąd może Cię jednak wezwać do przedstawienia ich w razie potrzeby.

Krok 10: Zawrzyj wniosek o zasądzenie kosztów sądowych: W e-pozwie nie wnioskuj o zwolnienie od kosztów sądowych, ale możesz wnioskować o zasądzenie tych kosztów na Twoją rzecz od pozwanego.

TRUDNOŚCI? SKONTAKTUJ SIĘ!

Mimo że E-sąd przynosi wiele korzyści, jego funkcjonowanie może początkowo wydawać się skomplikowane i nowe dla niektórych użytkowników. Dlatego zdecydowanie zachęcamy wszystkich, którzy mają wątpliwości lub potrzebują wsparcia w korzystaniu z tego systemu do skorzystania z usług Kancelarii Prawnej Inakso WEC S.A.  Wykwalifikowani prawnicy i eksperci ds. technologii są gotowi pomóc w każdym etapie procesu, zapewniając profesjonalne doradztwo i wsparcie.

Dzięki współpracy z Kancelarią, uczestnicy postępowań będą mieli pewność, że są w dobrych rękach, a wszystkie formalności i procedury zostaną przeprowadzone profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Celem WEC jest ułatwienie dostępu do sprawiedliwości dla każdego, eliminując ewentualne bariery i zapewniając pełne wsparcie na drodze do osiągnięcia satysfakcjonującego rozwiązania sporu.

W razie pytań lub potrzeby pomocy związanej z platformą E-sąd i systemem EPU, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z Kancelarią Prawną Inakso WEC S.A. Jesteśmy gotowi służyć pomocą i uczynić proces prowadzenia elektronicznego postępowania sądowego jak najbardziej efektywnym i pozbawionym trudności.

 

Zleć windykację