fbpx Coraz więcej upadłości przedsiębiorstw – Raport 2023 - Inkaso WEC

Coraz więcej upadłości przedsiębiorstw – Raport 2023


W ciągu roku 2023 zanotowano zauważalny wzrost liczby ogłoszonych upadłości firm, co stanowiło istotny przełom w długoletnich trendach gospodarczych. Po okresie względnego spokoju, który charakteryzował poprzednie lata, świat biznesu stanął w obliczu dynamicznych zmian. Rok ten okazał się być pierwszym od dawna, w którym przedsiębiorstwa musiały stawić czoła coraz bardziej widocznym trudnościom finansowym. Co więcej, obszar restrukturyzacji gospodarczej także odnotował dynamiczny wzrost na poziomie aż 88%.

Najbardziej dotkliwe skutki kryzysu finansowego objęły sektory handlu, przetwórstwa przemysłowego oraz budownictwa, które stały się areną największych wyzwań związanych z niewypłacalnością. Wstrząsające statystyki ukazują, że przedsiębiorstwa z tych branż borykały się z niebezpieczeństwem bankructwa w sposób dotąd niespotykany. Przeanalizowanie przyczyn i konsekwencji tego nagłego wzrostu upadłości oraz intensyfikacji procesów restrukturyzacyjnych staje się zatem kluczowe dla zrozumienia nowej rzeczywistości ekonomicznej, która kształtuje się na przestrzeni roku 2023.

Upadłości w 2023 roku

Polska była świadkiem znacznego wzrostu liczby ogłoszonych upadłości firm w 2023 roku. Ta niepokojąca tendencja wykazała, że aż 391 przedsiębiorstw zdecydowało się na ogłoszenie upadłości w minionym roku – jest to odwrócenie trendu, który dominował przez ostatnie lata. W okresie 2018-2019 roczna liczba upadłości utrzymywała się na poziomie około 600. Jednak w 2020 roku zaobserwowano wyraźny spadek popularności tej procedury, a tendencja ta utrzymywała się w kolejnych latach. Ponad 16% wzrost w roku 2023 w porównaniu z rokiem 2022 odzwierciedla, w jaki sposób inflacja i niestabilna sytuacja finansowa wpływają na polską gospodarkę.

Branżami, które najczęściej ogłaszały upadłość są branże przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny oraz budownictwo.

Wykres przedstawiający liczbę upadłości firm w Polsce w latach 2019-2023

Wzrost restrukturyzacji firm

Analiza dostępnych raportów pokazuje, że coraz więcej firm decyduje się na postępowania restrukturyzacyjne. W kontekście dynamicznych zmian, jakie zaszły w polskim krajobrazie gospodarczym w 2023 roku, warto przyjrzeć się bliżej zjawisku restrukturyzacji firm, które stały się nieodłącznym elementem walki przedsiębiorstw o przetrwanie. Odkrywając kulisy tego procesu, jawi się obraz nowej rzeczywistości biznesu, gdzie elastyczność i innowacyjność stają się kluczowymi czynnikami adaptacji do szybko ewoluującego otoczenia.

W poprzednich latach postępowania restrukturyzacyjne zyskiwały na popularności, a ich rosnący trend wynikał nie tylko z konieczności radzenia sobie z trudnościami finansowymi, ale również z bardziej elastycznego podejścia do kształtowania struktur organizacyjnych. W 2023 roku liczba tych procesów osiągnęła rekordowy poziom, co świadczy o rosnącej świadomości przedsiębiorców, że adaptacja do zmieniających się warunków rynkowych to klucz do przetrwania.

Jednym z kluczowych czynników wpływających na popularność restrukturyzacji jest dynamiczne dostosowywanie się przedsiębiorstw do nowych regulacji prawnych. Wprowadzenie do polskiego prawa postępowania o zatwierdzenie układu, które znacznie ogranicza rolę sądu, stworzyło bardziej sprzyjający klimat dla przedsiębiorców, chcących skutecznie restrukturyzować swoją działalność. Firmy zyskały większą swobodę w podejmowaniu decyzji, co pozwoliło im szybciej reagować na zmieniające się okoliczności rynkowe.

W 2023 roku zarejestrowano rekordową liczbę postępowań restrukturyzacyjnych, która wyniosła 4130. To imponujące osiągnięcie, szczególnie gdy porównamy je z danymi z poprzedniego roku, gdzie odnotowano wzrost o niemal połowę, dokładnie 46,78%. Co więcej, jeśli spojrzymy na statystyki z roku 2019, to możemy zauważyć, że liczba postępowań restrukturyzacyjnych wzrosła prawie dziesięciokrotnie. To znaczące zjawisko, które rzuca światło na intensyfikację działań restrukturyzacyjnych w polskim środowisku biznesowym, zaznaczając dynamiczne zmiany w podejściu przedsiębiorstw do adaptacji w warunkach rynkowej zmienności.

Branże, które najczęściej decydują się na postępowania restrukturyzacyjne to handel hurtowy – i detaliczny- 907 postępowań , przetwórstwo przemysłowe- 598 postępowań oraz budownictwo- 590 postępowań.

Wykres przedstawiający liczbę postępować restrukturyzacyjnych firm w Polsce w latach 2019-2023

Zleć windykację