fbpx Prewencja WEC - Inkaso WEC

Chcąc uniknąć problemów z przeterminowaniem należności w swoim przedsiębiorstwie,
należy z odpowiednim wyprzedzeniem podjąć w tym kierunku działania prewencyjne.

Różnorodność naszych świadczeń oraz dostosowanie ich do specyfiki rynku pozwolą osiągnąć wysoką płynność finansową Państwa przedsiębiorstwa.

Weryfikacja klienta.
Weryfikacja wiarygodności finansowej potencjalnych kontrahentów pozwala obniżyć ryzyko związane z nawiązaniem współpracy z nierzetelnym partnerem, chroniąc przed stratami finansowymi Państwa firmę. Weryfikacji dokonujemy w bazach biur informacji gospodarczej oraz wywiadowniach gospodarczych.

Pieczęć prewencyjna.
Jest narzędziem, które ma zdyscyplinować kontrahenta do terminowej zapłaty faktury. Poza możliwością standardowego sygnowania faktur w papierowej formie proponujemy także elektroniczną pieczęć zapewniającą większą elastyczność zastosowania.

Monitoring płatności.
Monitoring płatności umożliwia Państwu kontrolę nad terminowym regulowaniem należności przez kontrahentów. Usługa ta jest wykonywana przed wymaganym terminem płatności faktury. Monitoring realizujemy profesjonalnie i w sposób wysoce kulturalny, tak, by chronić relacje między Klientem a kontrahentem.

 

Zleć windykację