fbpx Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wchodzi w sektor telekom - Inkaso WEC

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wchodzi w sektor telekom


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., wygrała przetarg na zakup wierzytelności konsumenckich od operatora telefonii komórkowej o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ponad 0,3 mln zł. Jest to pierwszy podmiot z branży telekomunikacyjnej, który nawiązał współpracę ze Spółką.

Emitent poinformował, że jego oferta złożona w ramach postępowania przetargowego na sprzedaż nieprzedawnionych wierzytelności konsumenckich prowadzonego przez podmiot z branży usług telekomunikacyjnych będący operatorem telefonii komórkowej została wybrana jako najkorzystniejsza. Całkowita wartość nominalna powyższych wierzytelności przekracza 303 tys. zł. Jest to pierwszy podmiot z branży usług telekomunikacyjnych, który zdecydował się nawiązać współpracę ze Spółką, co otwiera nowy rozdział w jej historii. Zarząd Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. liczy, że podjęta współpraca będzie kontynuowana i przełoży się na ogólny wzrost przychodów oraz wyników finansowych.

„Rozwijamy nasz departament windykacji masowej jako element dywersyfikacji przychodów. Pierwszy pakiet zakupiliśmy we wrześniu 2017 roku i od tego czasu nabyliśmy już 18 pakietów wierzytelności o wartości nominalnej ponad 11 mln zł. Odzyskujemy wierzytelności z sektora komunikacji osobowej, ubezpieczeń, energetyki, informatyki oraz pożyczek. Pracując na tych pakietach nabyliśmy już duże doświadczenie i kompetencje. Jednocześnie cały czas rozwijamy i przystosowujemy nasze systemy do przetwarzania takiej ilości danych oraz automatyzacji procesów windykacyjnych. Pakiet z branży telekomunikacyjnej jest w mojej ocenie bardzo ciekawym z fiskalnego punktu widzenia i mamy nadzieję na realizację na nim założonych przychodów przy jednoczesnym zwiększeniu naszych kompetencji o kolejną branżę, w której będziemy zwiększali swoją aktywność.” – ocenia Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

 Spółka zrealizowała na początku tego roku zakup wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych od podmiotu z branży kolejowej, których łączna wartość nominalna przekracza 1.777 tys. zł. W grudniu 2018 r. Emitent poinformował, że jego oferta złożona w ramach postępowania przetargowego na zakup powyższych wierzytelności została wybrana jako najkorzystniejsza. W ten sposób Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. przeprowadziła już kolejną transakcję nabycia pakietu wierzytelności od podmiotu z branży kolejowej, z którym nawiązała wcześniej współpracę. Zarząd Spółki przewiduje, że zakupione wierzytelności wpłyną pozytywnie na wysokość jej przychodów.

„Kupiliśmy ten pakiet, ponieważ mamy pozytywne doświadczenia z wcześniej zakupionymi wierzytelnościami z tej branży. Zawsze staramy się nie przepłacać za nabywane pakiety, gdyż tylko taka polityka przynosi w długim okresie czasu pozytywne efekty finansowe. Kalkulujemy, że również ten zakup przyniesie nam profity, bowiem zakładamy odzysk w ciągu trzech lat.” – zakończył Prezes Brzeziński.

W listopadzie 2018 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wykupiła w terminie zabezpieczone obligacje serii A, których łączna wartość nominalna wynosiła 823 tys. zł. Były to dwuletnie obligacje zabezpieczone z oprocentowaniem stałym na poziomie 7,5% w skali roku oraz kuponem odsetkowym wypłacanym kwartalnie. Wykup obligacji został sfinansowany przez Spółkę z jej środków własnych, co potwierdza jej bardzo dobrą sytuację finansową. Środki pozyskane z emisji obligacji serii A zostały wykorzystane w całości na finansowanie zakupu nieprzeterminowanych wierzytelności gospodarczych sektora B2B. Poprzez rozwój tego obszaru biznesowego Emitent cały czas notuje poprawę wyników finansowych.

W 3 kw. 2018 r. Spółka osiągnęła blisko 210 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym wobec 161 tys. zł rok wcześniej. Po trzech kwartałach 2018 r. skonsolidowany zysk netto Emitenta wyniósł ponad 621 tys. zł podczas gdy rok wcześniej było to 431 tys. zł.

https://biznes.interia.pl/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-wchodzi-w-sektor-telekom,2601095,4632

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-wchodzi-w-sektor-telekom

https://www.reuters.com/article/idUSL5N1ZS36I

https://www.bankier.pl/wiadomosc/28-stycznia-2019-r-to-warto-wiedziec-dzis-rano-7639159.html


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r. i należy do segmentu NC Focus.

Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:

Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl

SME Solutions Sp. o.o. – www.smesolutions.eu

E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. – www.rewidenciwec.pl

***

Kontakt:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie

www.kancelariawec.eu

artur.gorski@kancelariawec.eu

tel. +48 501-215-243

Zleć windykację