fbpx Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. pozyskuje kolejne pakiety wierzytelności. - Inkaso WEC

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. pozyskuje kolejne pakiety wierzytelności.


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., poinformowała o zakupie dwóch pakietów wierzytelności z tytułu dostaw energii będących kontynuacją wcześniejszej informacji o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej. Całkowita wartość nominalna tych pakietów wynosi ok. 1,3 mln zł.

Złożona przez Emitenta oferta w ramach postępowania na sprzedaż dwóch pakietów wierzytelności z tytułu dostaw energii została wybrana jako najkorzystniejsza. Łączna wartość nominalna przedmiotowych wierzytelności sięga ok. 1,5 mln zł. Zakup kolejnych pakietów wierzytelności wpisuje się w założenia strategii rozwoju Spółki i stanowi istotny element dywersyfikacji jej przychodów. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. cały czas rozwija wszystkie obszary biznesowe m.in. nabywanie pakietów wierzytelności B2B oraz B2C, obsługę wierzytelności, faktoring oraz świadczenie usług prawnych i doradczych, księgowych i audytorskich poprzez spółki zależne. Zarząd Spółki zamierza dzięki świadczeniu kompleksowych usług przez podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej utrzymać wzrost jej wyników finansowych oraz wartości.

„Zakupiony pakiet wierzytelności z sektora energetycznego jest elementem realizacji strategii dywersyfikacji źródeł przychodów. Dążymy do tego, aby obok mniej więcej utrzymujących się na stałym poziomie przychodów z sektora windykacji na zlecenie B2B, coraz większą rolę w naszych przychodach odgrywały usługi finansowe takie jak faktoring z głównym produktem mikrofaktoringiem, pożyczki dla firm oraz właśnie przychody z odzysków pakietów wierzytelności. Na rynku pakietów poruszamy się bardzo ostrożnie i kupujemy te pakiety, co do których jesteśmy pewni odzysków dających zysk. Dążymy do tego, aby w wyniku rocznym Spółki przychody z faktoringu i portfeli przekroczyły 10% jej ogólnych przychodów. Otoczenie rynkowe wymaga analizy każdego pakietu, gdyż nie można przekroczyć progu opłacalności, aby tylko mieć pakiet, bo kończy się to źle nawet w przypadku największych graczy. Nadchodzą trudne czasy, gdzie będą problemy z finansowaniem działalności, ale my jako Spółka jesteśmy na to przygotowani dzięki posiadaniu różnych źródeł przychodów i uniezależnieniu się od finansowania zewnętrznego.” – zaznacza Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. nabyła również nieprzedawnione wierzytelności o wartości nominalnej wynoszącej blisko 70 tys. zł. Spółka współpracuje już z tym kontrahentem działającym w branży IT, a zakup kolejnego pakietu wierzytelności świadczy o powtarzalności współpracy obu podmiotów. Emitent podpisał także umowę na zakup nieprzedawnionych wierzytelności z tytułu kar za przejazd środkami komunikacji masowej. Całkowita wartość nominalna tego pakietu przekracza 20 tys. zł.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. przeprowadziła w tym roku z sukcesem emisję akcji serii A4 z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy i pozyskała z niej ponad 2,47 mln zł. Środki te zostaną wykorzystane do dalszego rozwoju działalności Emitenta w obszarach mikrofaktoringu, zakupu wierzytelności B2B oraz pakietów wierzytelności B2C. Stopa redukcji w zapisie dodatkowym wyniosła 97,78%, a całkowita stopa redukcji w przeprowadzonej emisji sięgnęła 54,83%.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., a od września 2016 należy do segmentu NC Focus.

http://biznes.interia.pl/gieldy/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-sa-pozyskuje-kolejne-pakiety,2568195,7581

http://inwestycje.pl/firma/Kancelaria-Prawna-Inkaso-WEC-S.A.-pozyskuje-kolejne-pakiety-wierzytelnosci;318240;0.html

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-pozyskuje-kolejne-pakiety-wierzytelnosci

http://www.debiutync.pl/homepage/newconnect24/21880-kancelaria-prawna-inkaso-wec-pozyskuje-kolejne-pakiety-wierzytelnosci

http://www.faktync.com/zycie-rynku/zycie-spolek/5068-kancelaria-prawna-inkaso-wec-sa-pozyskuje-kolejne-pakiety-wierzytelnoci

https://www.rynek.pekao.com.pl/news/kat/agencyjne/id/2568195/p/1

https://www.reuters.com/article/idUSL5N1SL1B1

 

Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:

Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl

SME Solutions Sp. o.o. – www.smesolutions.eu

E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy – www.rewidenciwec.pl

***

Kontakt:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie

www.kancelariawec.eu

artur.gorski@kancelariawec.eu

tel. +48 501-215-243

Zleć windykację