fbpx Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. rozwija segment faktoringu. - Inkaso WEC

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. rozwija segment faktoringu.

Business documents, touchpad and pen on background of businessman by office window


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., podpisała umowę faktoringu z podmiotem usługowym z branży górniczej i przyznała mu początkowy limit faktoringowy w wysokości 0,2 mln zł. Emitent zamierza rozwijać ten obszar biznesowy i liczy na pozyskiwanie kolejnych znaczących klientów.

Spółka zawarła umowę faktoringu z firmą usługową działającą w branży górniczej. Nowemu klientowi przyznany został początkowy limit faktoringowy na kwotę 0,2 mln zł, a termin wymagalności finansowanych faktur wynosi 30 dni. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. będzie dążyła do dalszego rozwoju tego segmentu biznesowego i chce pozyskiwać nowych istotnych klientów na tego typu usługi finansowe. Zarząd Spółki jest przekonany, że w ten sposób będzie mógł kontynuować realizację przyjętej polityki zwiększania źródeł przychodów oraz ich dywersyfikacji. Podejmowane działania mają przełożyć się na wzrost wartości Grupy.

„Zawarcie tej umowy jest elementem realizacji naszej strategii dywersyfikacji źródeł przychodów. Grupa WEC uzyskuje przychody z usług windykacji B2B, usług prawnych, księgowych, audytorskich, szkoleniowych, zakupów i windykacji pakietów konsumenckich oraz usług finansowych, w tym faktoringu. Jest to kolejna zawarta umowa faktoringowa, której limit przekracza założenia mikrofaktoringu, czyli finansowania faktur do 50 tys. zł. Niemniej jednak Spółka celowo wykorzystuje nadarzające się okazje rynkowe i realizuje nie tylko mikrofaktoring, ale i większe transakcje, zdobywając w ten sposób odpowiednie kompetencje, jak i zwiększając przychody z tego segmentu. Zaangażowanie w faktoring i usługi finansowania biznesu jest wynikiem obserwacji sytuacji rynkowej, gdzie w segmencie pakietów wierzytelności konsumenckich ceny oczekiwane przez sprzedających pakiety osiągnęły poziomy, które przy możliwych odzyskach nie gwarantują odpowiednich dochodów. W związku z tym Spółka aktywnie poszukuje pakietów wierzytelności konsumenckich, ale w odpowiedniej cenie i jednocześnie rozwija działalność faktoringową, która jest aktualnie w wysokim cyklu koniunkturalnym i pozwala osiągać wysokie stopy zysku.” – podkreśla Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

W marcu 2018 r. Spółka poinformowała o podpisaniu umowy zakupu nieprzedawnionych wierzytelności z kontrahentem, z którym rozpoczęła współpracę w ubiegłym roku. Wartość nominalna nabytego pakietu przekracza 120 tys. zł, a przeprowadzona transakcja stanowi element długoterminowego planu dywersyfikacji i zwiększania źródeł przychodów m.in w oparciu o nabywanie pakietów wierzytelności pozwalających uzyskiwać założony zysk w określonym horyzoncie czasowym.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. przeprowadziła w ostatnim czasie emisję akcji serii A4 z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, pozyskując z niej ponad 2,47 mln zł. Środki te zostaną wykorzystane do dalszego rozwoju działalności Emitenta w obszarach mikrofaktoringu, zakupu wierzytelności B2B oraz pakietów wierzytelności B2C. Stopa redukcji w zapisie dodatkowym wyniosła 97,78%, a całkowita stopa redukcji w przeprowadzonej emisji sięgnęła 54,83%.

Spółka osiągnęła w 2017 r. na poziomie jednostkowym zysk netto w wysokości 905 tys. zł przy przychodach ogółem sięgających blisko 6,8 mln zł. Wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej realizują przyjętą strategię rozwoju i umacniają swoją pozycję rynkową, dzięki czemu możliwa jest też dywersyfikacja źródeł przychodów Emitenta. Spółka konsekwentnie zwiększa obecność na rynku windykacji pakietów B2C oraz rozwija sprzedaż usług faktoringu i pożyczek B2B, co ma swoje odzwierciedlenie we wzroście przychodów. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. osiągnęła w 2017 r. najlepsze wyniki finansowe w całej historii Spółki i zrealizowała prognozy finansowe zakładające wypracowanie minimum 600 tys. zł zysku oraz przychodów w wysokości co najmniej 6.500 tys. zł.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., a od września 2016 należy do segmentu NC Focus.

http://biznes.interia.pl/gieldy/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-sa-rozwija-segment-faktoringu,2564757,7581

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-rozwija-segment-faktoringu

https://www.rynek.pekao.com.pl/news/kat/agencyjne/id/2564757/p/1

https://www.reuters.com/article/brief-kp-inkaso-wec-signs-factoring-agre/brief-kp-inkaso-wec-signs-factoring-agreement-idUSFWN1RU01I

Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:
Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl
Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl
SME Solutions Sp. o.o. – www.smesolutions.eu
E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net
Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy – www.rewidenciwec.pl

***
Kontakt:
Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie
www.kancelariawec.eu
artur.gorski@kancelariawec.eu
tel. +48 501-215-243

 

Zleć windykację