fbpx Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. z udanym początkiem roku. - Inkaso WEC

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. z udanym początkiem roku.

Business man pressing high tech type of modern graph on a virtual background


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., osiągnęła w pierwszym kwartale 2018 r. jednostkowy zysk netto w wysokości 191 tys. zł. Grupa realizuje działania mające na celu dywersyfikację źródeł przychodów oraz rozwija się w sposób zrównoważony i stabilny.

Emitent na poziomie jednostkowym zanotował w 1 kw. 2018 r. zysk netto w kwocie 191 tys. zł przy łącznych przychodach przekraczających 1.583 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku jednostkowy zysk netto Spółki wyniósł 159 tys. zł, więc tegoroczny wynik stanowi o ponad 20% wzroście w ujęciu rdr. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. zwiększyła przychody oraz rentowność dzięki wzrostowi przychodów z tytułu windykacji pakietów B2C oraz rozwijaniu sprzedaży usług faktoringu i pożyczek B2B. Celem Zarządu Spółki jest utrzymanie stałego wzrostu poziomu przychodów w poszczególnych segmentach biznesowych, dzięki czemu możliwy będzie jej dalszy stabilny i zrównoważony rozwój zapewniający umacnianie pozycji rynkowej oraz wzrost wartości Grupy dla jej Akcjonariuszy.

„Spółka zamierza zwiększać przychód do końca roku, szczególnie przychód z segmentu faktoringu i pakietów wierzytelności. Naszym celem jest osiągnięcie z tej działalności przychodu na poziomie minimum 1 mln zł w 2018 roku. Jednocześnie zamierzamy prowadzić politykę utrzymywania kosztów na stałym poziomie. Takie połączenie powinno w naszej ocenie zapewnić wzrost wyniku netto w roku 2018 w porównaniu do roku 2017.” – podkreśla Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Skonsolidowany zysk netto Spółki w pierwszym kwartale 2018 r. sięgnął 187 tys. zł wobec 163 tys. zł rok wcześniej. W minionym kwartale Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. zwiększała poziom zatrudnienia w prawniczej spółce zależnej, aby odpowiednio przygotować się do obsługi pozyskanych nowych zleceń prawnych, co przełoży się na jej wyższe przychody w drugim półroczu 2018 r. W tym roku Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. będzie kontynuowała swoją dotychczasową działalność, polegającą na zdobywaniu zleceń inkasa windykacyjnego sektora B2B i chce rozwijać aktywność w sektorze windykacji masowej, m.in. poprzez zakupy wierzytelności B2C, a także oferowanie usług outsourcingu w tym sektorze. Bardzo duże perspektywy wzrostu stoją też przed obszarem finansowania biznesu poprzez sprzedaż usług faktoringu. Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej rozwijają się zgodnie z planem, który zakłada zwiększanie udziału przychodów z tytułu świadczenia usług podmiotom spoza Grupy WEC.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. zakończyła 2017 r. bardzo mocnym wzrostem jednostkowego zysku netto do poziomu 925 tys. zł wobec 515 tys. w 2016 r., a jej całkowite przychody wyniosły w 2017 r. ponad 6.825 tys. zł. Spółka również na poziomie skonsolidowanym odnotowała wyraźny wzrost zysku netto w 2017 r., w którym sięgnął on 871 tys. zł. Rok wcześniej zysk netto Grupy WEC ukształtował się na poziomie 551 tys. zł. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. dąży do osiągnięcia czołowej pozycji na rynku windykacji i zarządzania wierzytelnościami B2B sektora MSP. Ważnym czynnikiem warunkującym dalszy rozwój Grupy jest rozbudowa palety świadczonych usług dla klientów biznesowych, którzy mogą obecnie znaleźć wszystkie niezbędne usługi w Grupie WEC.

„Celem na rok 2018 jest rozwój wszystkich spółek z Grupy, aby ich przychody się zwiększały, szczególnie przychody z usług świadczonych podmiotom spoza Grupy. Planujemy dalszy wzrost liczby klientów faktoringowych, gdzie chcemy swoimi usługami obejmować nie tylko segment firm mikro, ale również firmy większe. W ramach dywersyfikacji źródeł przychodów naszym dążeniem będzie stałe powiększanie przychodu z tytułu windykacji pakietów wierzytelności masowych. Stale monitorujemy rynek i poszukujemy atrakcyjnych pakietów wierzytelności. Uważamy, że przychód z tego źródła będzie stale rósł i będzie coraz więcej ważył w naszym wyniku.” – podsumowuje Prezes Brzeziński.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. przeprowadziła w tym roku z sukcesem emisję akcji serii A4 z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy i pozyskała z niej ponad 2,47 mln zł. Środki te zostaną wykorzystane do dalszego rozwoju działalności Emitenta w obszarach mikrofaktoringu, zakupu wierzytelności B2B oraz pakietów wierzytelności B2C. Stopa redukcji w zapisie dodatkowym wyniosła 97,78%, a całkowita stopa redukcji w przeprowadzonej emisji sięgnęła 54,83%.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., a od września 2016 należy do segmentu NC Focus.

 

http://biznes.interia.pl/gieldy/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-sa-z-udanym-poczatkiem-roku,2570357,7581

http://inwestycje.pl/wyniki_spolek/Kancelaria-Prawna-Inkaso-WEC-S.A.-z-udanym-poczatkiem-roku;318747;0.html

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-z-udanym-poczatkiem-roku

https://www.rynek.pekao.com.pl/news/kat/agencyjne/id/2570357/p/1

http://4stars.pl/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-s-a-z-udanym-poczatkiem-roku?uid=193061

http://www.banki.promedes.biz/kancelaria-prawna-inkaso-wec-sa-z-udanym-poczatkiem-roku/

 

Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:
Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl
Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl
SME Solutions Sp. o.o. – www.smesolutions.eu
E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net
Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy – www.rewidenciwec.pl

***
Kontakt:
Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie
www.kancelariawec.eu
artur.gorski@kancelariawec.eu
tel. +48 501-215-243

Zleć windykację