fbpx Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. chce dalej rosnąć dzięki dywersyfikacji biznesu - Inkaso WEC

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. chce dalej rosnąć dzięki dywersyfikacji biznesu

Businessman making presentation with his colleagues and business strategy digital layer effect at the office as concept.


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., osiągnęła blisko 210 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym w 3 kw. 2018 r., co było ponad 30% wyższym wynikiem niż w analogicznym okresie ub. roku. Grupa stawia na zwiększanie oferty świadczonych usług w celu dywersyfikacji źródeł generowania przychodów.

 W samym 3 kw. 2018 r. Spółka zanotowała prawie 210 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym, podczas gdy rok wcześniej było to 161 tys. zł. Narastająco, po trzech kwartałach 2018 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. w ujęciu skonsolidowanym miała ponad 621 tys. zł zysku netto wobec 431 tys. zł w analogicznym okresie 2017 r. Grupa WEC wypracowuje coraz wyższe zyski dzięki prowadzeniu polityki stabilnego i zrównoważonego rozwoju, polegającej na równomiernej ekspansji wszystkich obszarów biznesowych, a także zwiększaniu strumieni przychodowych poprzez realizację usług podmiotom spoza Grupy. Emitent rozwija segment faktoringu pozyskując nowych klientów na ten produkt finansowy oraz rozwija obszar udzielania pożyczek dla przedsiębiorstw. Spółka nadal kupuje nowe pakiety wierzytelności do windykacji i utrzymuje stały poziom skali działalności w zakresie windykacji na zlecenie B2B.

„Grupa rozwija się zgodnie z naszymi oczekiwaniami w sposób stabilny i powoli stajemy się coraz ważniejszym graczem na rynku zarządzania wierzytelnościami. Dywersyfikacja źródeł przychodu zapewnia nam bezpieczeństwo finansowe z jednej strony, a jednocześnie pozwala na oferowanie klientom coraz większego zakresu usług, co ma wpływ na wysokość przychodów. Dlatego też jako Grupa zamierzamy dalej kontynuować ten model działalności.” – zapewnia Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Bardzo istotne jest też to, że Spółka notuje poprawę wyników także na poziomie jednostkowym. W 3 kw. 2018 r. jednostkowy zysk netto Emitenta sięgnął 206 tys. zł wobec 181 tys. zł rok wcześniej. Z kolei w trzech pierwszych kwartałach br. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wypracowała ponad 605 tys. zł zysku netto na poziomie jednostkowym, podczas gdy w tym samym okresie 2017 r. było to 497 tys. zł. W najbliższych miesiącach Spółka zamierza nadal zwiększać skalę działalności finansowej poprzez rozwój usługi faktoringu i wprowadzenie na szerszą skalę nowej usługi pożyczek dla firm. Dotychczas Emitent podpisał już 67 umów faktoringu z limitami w wysokości 4,2 mln zł. Zarząd Spółki bardzo dobrze ocenia rezultaty przyjętych kierunków jej rozwoju w wielu obszarach działalności i planuje utrzymać dotychczasową dynamikę wzrostu.

„Poprzez rozwój usług finansowych takich jak faktoring czy pożyczki nasza oferta dla firm nabiera cech kompleksowej, co pozwala docierać do coraz większej liczby klientów. Nasi klienci mogą u nas uzyskać pomoc w zarządzaniu wierzytelnościami, jak również wsparcie prawne, księgowe czy finansowe, dzięki czemu stajemy się atrakcyjnym kontrahentem i budujemy w ten sposób przewagę konkurencyjną.” – podsumowuje Prezes Brzeziński.

Spółka cały czas rozbudowuje portfel posiadanych pakietów wierzytelności. W ostatnim czasie podpisała umowę zakupu wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych z podmiotem z branży kolejowej. Jego wartość wynosi ponad 2.010 tys. zł. Jest to zarazem kolejny podmiot z branży kolejowej, z którym Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. nawiązała współpracę, gdyż we wrześniu 2018 r. dokonała ona zakupu pakietu wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych o całkowitej nominalnej wartości przekraczającej 2.334 tys. zł. Natomiast w październiku 2018 r. Emitent zawarł z polskim dostawcą energii umowę zakupu wierzytelności z tytułu umów sprzedaży usług dystrybucyjnych, należności pozostałych oraz odsetek wartość nabytych wierzytelności sięga ok. 500 tys. zł.

Emitent wypłacił w tym roku dywidendę w wysokości 0,06 zł na akcję i podtrzymał dotychczasową politykę dywidendową, przewidującą coroczne dzielenie się osiąganym zyskiem z Akcjonariuszami.


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r. i należy do segmentu NC Focus.

 

Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:

Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl

SME Solutions Sp. o.o. – www.smesolutions.eu

E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. – www.rewidenciwec.pl

 

***

Kontakt:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie

www.kancelariawec.eu

artur.gorski@kancelariawec.eu

tel. +48 501-215-243

Zleć windykację