fbpx Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. kupuje pakiet wierzytelności kolejowych - Inkaso WEC

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. kupuje pakiet wierzytelności kolejowych


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., podpisała umowę zakupu pakietu wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych z podmiotem z branży kolejowej o wartości ponad 2 mln zł. Spółka w tym roku znacząco zwiększyła portfel posiadanych pakietów wierzytelności i zamierza w dalszym ciągu rozwijać ten obszar biznesowy.

 Emitent zawarł umowę zakupu wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych z podmiotem z branży kolejowej. Wartość nabytego pakietu wynosi ponad 2.010 tys. zł. O rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup tego pakietu Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. poinformowała w październiku br. Jest to tym samym kolejny podmiot z branży kolejowej, który zdecydował się na współpracę ze Spółką, bowiem we wrześniu 2018 r. dokonała ona zakupu pakietu wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych, którego całkowita nominalna wartość wynosi ponad 2.334 tys. zł. Zarząd Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. bardzo dobrze ocenia perspektywy dla tego obszaru biznesowego i jest przekonany, że nabyte pakiety wierzytelności wpłyną pozytywnie na jej wyniki finansowe oraz na dalszy wzrost wartości całej Grupy.

„Jako Spółka staramy się automatyzować procedury windykacji wierzytelności, co będzie miało w długiej perspektywie wpływ zarówno na stronę kosztową, bowiem ograniczy ją, jak również przychodową, gdyż pozwoli nam zwiększać odzyski. Jednocześnie przystosowujemy proces windykacji do rodzaju pakietu, ponieważ inaczej odzyskujemy pakiety komunikacyjne, a inaczej energetyczne. Aktualnie Spółka posiada w procesie pakiety o wartości nominalnej blisko 9,4 mln zł, co pozwala już generować widoczne przychody. Jednocześnie będziemy dalej rozwijać ten segment rynku wyszukując atrakcyjnych wierzytelności do zakupu.” – wyjaśnia Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

W październiku 2018 r. Emitent zawarł z polskim dostawcą energii umowę zakupu wierzytelności z tytułu umów sprzedaży usług dystrybucyjnych, należności pozostałych oraz odsetek. Całkowita wartość nominalna tych wierzytelności kształtuje się na poziomie ok. 500 tys. zł. Była to zarazem kolejna transakcja nabycia wierzytelności od podmiotów z tej energetycznej grupy kapitałowej, co jest zgodne z przyjętą strategii rozwoju Spółki.

Emitent wypłacił w tym roku dywidendę w wysokości 0,06 zł na akcję i podtrzymał dotychczasową politykę dywidendową, przewidującą coroczne dzielenie się osiąganym zyskiem z Akcjonariuszami.

https://biznes.interia.pl/gieldy/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-sa-kupuje-pakiet,2592483,1844

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-kupuje-pakiet-wierzytelnosci-kolejowych

https://www.rynek.pekao.com.pl/news/kat/agencyjne/id/2592483/p/1

———————————————————————————————————————————————————————-

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r. i należy do segmentu NC Focus.

Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:

Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl

SME Solutions Sp. o.o. – www.smesolutions.eu

E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. – www.rewidenciwec.pl

***

Kontakt:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie

www.kancelariawec.eu

artur.gorski@kancelariawec.eu

tel. +48 501-215-243

Zleć windykację