fbpx Zgoda buduje, niezgoda rujnuje – Mediacje w Inkaso WEC - Inkaso WEC

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje – Mediacje w Inkaso WEC


Zgoda buduje, niezgoda rujnuje – Mediacje w Inkaso WEC

Mediacja jest alternatywną metodą rozwiązywania konfliktów Zachęcamy Państwa do skorzystania z usług mediacji w procesie windykacji, za którą w WEC odpowiedzialna jest licencjonowany mediator – Kinga Szychowiak.
Mediacje można wykorzystywać w sprawach:

 • Gospodarczych
  Zwłoka w spłacie długu, niezrealizowanie usługi, spory związane z realizacją inwestycji, sprawy majątkowe, spory pracownicze
 • Rodzinnych
  Intercyza, rozwód, separacja, plan wychowawczy, podział majątku, alimenty, podział spadku
 • Sąsiedzkich
  Podział gruntu, służebność drogi koniecznej, zakłócenia ciszy nocnej, emisja spalin, zniesienie współwłasności, zarząd przedmiotem współwłasności.
 • Konsumenckich
  Reklamacje, niezgodności z umową, wady fizyczne i prawne

Zasady mediacji w WEC:

 • Udział w spotkaniu mediacyjnym jest dobrowolny;
 • Każda ze stron konfliktu musi wyrazić zgodę na mediację;
 • Mediator jest osobom bezstronną;
 • Mediator czuwa nad spokojnym, konstruktywnym przebiegiem mediacji;
 • Spotkania obu stron konfliktu odbywają się w obecności mediatora lub mediator spotyka się z każdą stroną osobno;
 • Strony sporu proponują swoje propozycje rozwiązania konfliktu, a mediator wykorzystując odpowiednie techniki negocjacyjne, pomaga stronom osiągnąć satysfakcjonujące porozumienie.

Korzyści wynikające ze skorzystania z mediacji z WEC:

 • Oszczędność czasu
  W wielu przypadkach dzięki mediacjom można uniknąć długiego, męczącego procesu sądowego. Mediacje prowadzą do sformułowania ugody zaakceptowanej przez strony. Podpisana przez obie strony ugoda po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc ugody zawartej przed sądem.
 • Oszczędność pieniędzy
  Sad zwraca ¾ uiszczonego wpisu, jeżeli w postępowaniu mediacyjnym zostanie zawarta ugoda. Opłaty za postępowanie mediacyjne są znacząco niższe niż stawki prawników.
 • Dobrowolność i wpływ stron na treści zawartego porozumienia
 • Komfort rozmów
  Posiedzenia mediacyjne mają charakter nieformalny. Strony czują się na nich swobodniej niż na rozprawie sądowej i mogą się otwarcie wypowiadać;
 • Występuje realna szansa na naprawę i ewentualne utrzymanie dobrych relacji między stronami sporu.

 

Zleć windykację