fbpx Międzynarodowy Dzień Mediacji - Inkaso WEC

Międzynarodowy Tydzień Mediacji

Międzynarodowy Dzień Mediacji (ang. Conflict Resolution Day) jest ogólnoświatowym świętem, które ma na celu promowanie wiedzy związanej z pokojowymi metodami rozwiązywania konfliktów.

Obchodzenie święta zostało zainicjowane przez amerykańska organizacje Association for Conflict Resolution (ACR) w 2005 roku. Ustalono wtedy, że będzie ono obchodzone 20 października.

Jakie motywy stały za stworzeniem święta mediacji?

  • popularyzowanie wiedzy związanej z mediacją, arbitrażem, koncyliacją oraz innymi pokojowymi metodami rozwiązywania konfliktów;
  • komunikowanie idei mediacji jako atrakcyjnego, skutecznego narzędzia rozwiązywania sporów występujących w rodzinach, szkołach, między partnerami biznesowymi, w zakładach pracy, instytucjach władzy;
  • wyraźne przedstawienie korzyści wynikających z pokojowych metod rozwiązywania konfliktów;
  • zapoczątkowanie ogólnoświatowej integracji wszelkich organizacji wykazujących zainteresowanie obchodami święta.

Inicjator święta – ACR, proponuje, aby święto było utożsamiane z drzewem, głównym elementem logo. Docelowo drzewo powinno być kojarzone jako symbol rozwoju, który jest wpisany w ideę pokojowego rozwiązywania wszelkich sporów. ACR promuje hasło – „tak jak z nasion, które zasadzisz, pewnego dnia wyrośnie drzewo, tak pewnego dnia zaowocuje wysiłek, który włożysz w próbę pojednania”.

Z roku na rok dynamicznie rośnie liczba Państw, które przyłączają się do celebrowania święta. W Polsce Międzynarodowy Dzień Mediacji, pierwszy raz obchodzony był w roku 2008.

Zespół Polskiego Centrum Mediacji działa i aktywnie wspiera ideę mediacji już od 1996 roku. PCM w Polsce pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji zorganizowano w 2008 roku. Natomiast zespół Polskiego Centrum Mediacji już od 1996 roku aktywnie promuje ideę mediacji. PCM systematycznie organizuje kampanie społeczne, wydarzenia mające promować szerokie spektrum korzyści wynikających z uczestnictwa w mediacjach. Wydarzeniom towarzyszą spotkania z praktykami, naukowcami i psychologami, którzy omawiają aktualne sprawy, dzielą się swoją wiedzą.

W 2013 roku Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało mediatorom, aby z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji obchodzić w Polsce Tydzień Mediacji.

Zleć windykację