fbpx Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych podpisana. Co to oznacza dla wierzycieli? - Inkaso WEC

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych podpisana. Co to oznacza dla wierzycieli?


W związku z wejściem w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wierzyciele uzyskują możliwość szerokiej weryfikacji informacji o kontrahentach i uzyskują możliwość weryfikacji rzetelności płatniczej kontrahentów. Dzięki Krajowemu Rejestrowi Zadłużonych uzyskamy informacje w zakresie:

  1.  osób fizycznych, prawnych  i jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje osobowość prawną wobec których  były prowadzone postępowania:
  2.  restrukturyzacyjne
  3. upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe
  4.  w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego
  5.  wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości
  6.  osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami fizycznymi, którym ustawa przyznaje zdolność sądową – wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne oraz postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego albo Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  7.  osób fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych
  8.  uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego.

W Rejestrze Dłużników Zadłużonych znajdą się dane podmiotów podlegających wpisowi, w tym np. nr PESEL, NIP, sygnatura akt sprawy. Krajowy Rejestr Zadłużonych  jest z założenia jawny. Dzięki temu narzędziu obrót gospodarczy będzie pewniejszy.

Zleć windykację