fbpx Trudna sytuacja polskich firm transportowych - Inkaso WEC

Trudna sytuacja polskich firm transportowych


Koniec kwartału jest dobrym momentem na podsumowania, prognozy, wyciąganie wniosków czy też ocenę stanu obecnego.
Kończymy I kwartał 2022 roku. Okres pełen burzliwych perturbacji rynkowych, wywołanych chociażby przez pandemię korona wirusa, agresję Rosji na Ukrainę, wzrost inflacji. Wiele problemów dla polskich przedsiębiorców spowodowały ciągłe zmiany w programie rządowym – Polski Ład.

Warto w tym momencie napisać kilka słów o bardzo istotnej, z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki, branży, jaką jest transport. Sytuacja jest zła, a nawet bardzo zła. Partner Kancelarii Prawnej Inkaso WEC S.A. – BIG InfoMonitor, podał w ostatnim raporcie, że sektor transportowy w Polsce ma na koniec I Kwartału 2022 r., miał już 2,2 mld zł zaległości finansowych wobec swoich kontrahentów oraz banków.
Źle zaczęło się dziać już 20 marca 2020 roku, kiedy Minister Zdrowia ogłosił w Polsce stan pandemii. Od tego momentu przez cały rok, branża transportowa zwiększyła poziom zadłużenia o 111 mln zł. Z 2,06 mld do 2,17 mld. Po roku funkcjonowania w nowej rzeczywistości, licznych zmianach prawnych, wskaźnik zadłużenia minimalnie wyhamował, saldo zobowiązań na początku 2022 roku wynosiło 2,16 mld zł., nadzieje budziła dalsza tendencja spadkowa, która w pewnym momencie musiała się spotkać z konsekwencjami rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Dane, które zostały opublikowany w raporcie Biura Informacji Kredytowej wskazują, że największa część zadłużenia – 1,66 mld zł., występuje w transporcie drogowym. W tym konkretnym przypadku, wartość długu w ciągu ostatniego roku spadła o prawie 11 mln zł. Według ekspertów, zaległości finansowe dotyczą aż 11% przedsiębiorstw o tym profilu.

W publikacji BIG InfoMonitor wskazano, że transport drogowy jest branżą, która generuje największe ryzyko niedotrzymania terminu płatności wśród wszystkich sektorów gospodarki. Zaległości występują wśród prawie 24 000 zamkniętych, zawieszonych lub aktywnych firm. Średnio na jedno przedsiębiorstwo przewożące towary, przypada – 70 165 zł zobowiązań.

Właściciele firm przyznają, że z każdym dniem, coraz bardziej boją się skutków wojny. Aż 4 na 10 firm bierze pod uwagę ogłoszenie upadłości.

Inflacja, wzrastające ceny paliw, zachwiany łańcuch logistyczny, niedobór rąk do pracy. Oznaką sprzeciwu są między innymi sankcje, które są stosowane wobec Rosji. W znaczący sposób ograniczają one handel z agresorem, wiele światowych marek zawiesza swoją działalność lub nawet wycofuje się z Rosji. Powyższe czynniki pogłębiają kryzys, mocno oddziałują na terminowe regulowanie zobowiązań finansowych wobec zleceniodawców.

Prognozy ekonomiczne w związku z aktualną sytuacją gospodarczą są trudne do określenia, dlatego konieczne jest zabezpieczenie należności od firm z branży transportowej i szybkie podejmowanie decyzji w przypadku braku płatności w terminie.

Twoja firma spotkała się z jakimś problemem?
Rozwiąż go – Pomyśl WEC.

Wypełnij formularz kontaktowy, napisz do nas na FB.

Zleć windykację