fbpx Początek roku 2019 – co się zmienia dla komorników sądowych? - Inkaso WEC

Początek roku 2019 – co się zmienia dla komorników sądowych?


Rok 2019, zarówno dla komorników sądowych, jak i wierzycieli rozpoczął się pod dużym znakiem zapytania. Od 1 stycznia weszły w życie dwie nowe ustawy – o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych. W związku z tym nastąpiły również zmiany w przepisach o egzekucji w kodeksie postępowania cywilnego. Ustawa z 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji straciła moc.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego, ale tylko na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii (art. 10 ustawy). Oznacza to, że wierzyciel nie może już wszystkich swoich wniosków egzekucyjnych przekazywać jednemu komornikowi, który mógł prowadzić egzekucję na terenie całej Polski.

Komornik sądowy jest zobowiązany do utrwalania obrazu i dźwięku wykonywanych czynności terenowych u dłużnika, a przy pierwszym spotkaniu ma wręczyć dłużnikowi formularz skargi na czynności komornika.

Wierzyciel powinien uważać na tytuły egzekucyjne (np. nakazy zapłaty, wyroki), które był wydane przed dwoma laty. Jeśli skierujemy do komornika sądowego wniosek egzekucyjny obejmujący taki tytuł egzekucyjny, w przypadku bezskuteczności egzekucji komornik obciąży nas opłatą w wys. 150,00 zł. Rygor ten dotyczy każdego wierzyciela.

W kodeksie postępowania cywilnego rozszerzony został katalog ruchomości, których komornik sądowy nie może zająć i są to m.in. przedmioty i urządzenia domowego użytku, niezbędne dla dłużnika i jego domowników – lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik, kuchenka mikrofalowa, stół, krzesła.

Przedstawione wyżej zmiany, które są tylko wycinkiem z całego katalogu, bez wątpienia należy ocenić negatywnie. Te i inne zmiany mogą spowodować, że po raz kolejny to dłużnicy zostaną wyposażeni przepisy pozwalające im utrudnianie wierzycielom zaspokojenia swojego roszczenia.

Autor: Szymon Krawczyk – Dyrektor Działu Windykacji w Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC S.A.

Zleć windykację