fbpx Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. z umową na ponad 18,7 mln zł! - Inkaso WEC

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. z umową na ponad 18,7 mln zł!

Kancelaria prawna Inkaso WEC – najskuteczniejsza w windykacja w Warszawie, Łodzi i w Krakowie.

Kancelaria prawna Inkaso WEC – najskuteczniejsza w windykacja w Warszawie, Łodzi i w Krakowie.


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., podpisała umowę na obsługę windykacyjną pakietu wierzytelności z branży usług przewozowych. Całkowita wartość obsługiwanych wierzytelności przekracza 18,7 mln zł.

Emitent zawarł umowę na obsługę windykacyjną wierzytelności z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych. Łączna wartość obsługiwanego pakietu wynosi ponad 18.710 tys. zł. Podpisana umowa będzie miała bardzo pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki oraz na perspektywy jej rozwoju ze względu na bardzo wysoką wartość. Warto również dodać, że jest to już kolejny duży podmiot, który zdecydował się podjęcie współpracy z Emitentem w tym obszarze biznesowym, co potwierdza skuteczność działania Spółki oraz świadczy o coraz mocniejszej pozycji rynkowej. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. bardzo dobrze ocenia perspektywy podpisanej umowy i będzie dążyła do pozyskania kolejnych tego typu zleceń.

„Jest to dla nas projekt o charakterze pilotażowym i wiążemy z nim nadzieje na zwiększenie przychodów. Podstawową zaletą tej realizacji jest fakt nieangażowania swoich zasobów w zakup wierzytelności. Liczymy na to, że likwidacja tego pakietu da nam odpowiednie zyski i w takim wypadku będziemy kontynuowali ten model działalności i go rozszerzali.” – komentuje Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Spółka notuje w ostatnim czasie bardzo wysoką aktywność biznesową w wielu segmentach biznesowych. W styczniu br. Emitent wygrał przetarg na zakup wierzytelności konsumenckich od operatora telefonii komórkowej o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ponad 0,3 mln zł. Jest to zarazem pierwszy podmiot z branży telekomunikacyjnej, który podjął współpracę ze Spółką. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. na początku tego roku dokonała również zakupu wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych od podmiotu z branży kolejowej. Ich całkowita wartość nominalna przekracza 1.777 tys. zł.

W listopadzie 2018 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wykupiła w terminie zabezpieczone obligacje serii A, których łączna wartość nominalna wynosiła 823 tys. zł. Były to dwuletnie obligacje zabezpieczone z oprocentowaniem stałym na poziomie 7,5% w skali roku oraz kuponem odsetkowym wypłacanym kwartalnie. Wykup obligacji został sfinansowany przez Spółkę z jej środków własnych, co potwierdza jej bardzo dobrą sytuację finansową. Środki pozyskane z emisji obligacji serii A zostały wykorzystane w całości na finansowanie zakupu nieprzeterminowanych wierzytelności gospodarczych sektora B2B. Poprzez rozwój tego obszaru biznesowego Emitent cały czas notuje poprawę wyników finansowych.

W 3 kw. 2018 r. Spółka osiągnęła blisko 210 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym wobec 161 tys. zł rok wcześniej. Po trzech kwartałach 2018 r. skonsolidowany zysk netto Emitenta wyniósł ponad 621 tys. zł podczas gdy rok wcześniej było to 431 tys. zł.


NAPISALI O NAS:

https://biznes.interia.pl/gieldy/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-z-umowa-na-ponad-187-mln-zl,2601948,4632

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-z-umowa-na-ponad-187-mln-zl

https://ceo.com.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-s-a-z-umowa-na-ponad-187-mln-zl-55134

https://www.rynek.pekao.com.pl/news/kat/agencyjne/id/2601948/p/1


 

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r. i należy do segmentu NC Focus.

Zleć windykację