fbpx ODZYSKI ZREALIZOWANE PRZEZ INKASO WEC W 2022 R. - Inkaso WEC

ODZYSKI ZREALIZOWANE PRZEZ INKASO WEC W 2022 R.


Raport bieżący 2/2023 – KANCELARIA PRAWNA INKASO WEC S.A.

Jest nam niezmiernie miło przekazać Państwu informacje na temat odzysków (przychodów z pakietów wierzytelności) zrealizowanych w 2022 roku.

Odzyski Grupy Kapitałowej w 2022 roku wyniosły 39 710 160,58 zł (trzydzieści dziewięć milionów siedemset dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 58/100) w tym:

  • Pakiety serwisowane – 19 671 391,94 zł;
  • Wierzytelności z obszaru B2C – 12 876 637,91 zł;
  • Wierzytelności z obszaru B2B/ ONLINE – 7 162 130,7 zł.

Opublikowane wyniki są potwierdzeniem stabilnego rozwoju Grupy Kapitałowej WEC.

W tym miejscu dziękujemy naszym Pracownikom, Współpracownikom, Akcjonariuszom, Obligatariuszom, Inwestorom, Klientom i Partnerom za dotychczasową współpracę i wierzymy, że przyszłość przyniesie wiele okazji do świętowania równie świetnych wyników.

Źródło publikacji(klik)

Zleć windykację