fbpx Komunikat z dnia 29.06.2017r.: Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wypłaci 0,04 zł dywidendy - Inkaso WEC

Komunikat z dnia 29.06.2017r.: Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wypłaci 0,04 zł dywidendy

businessman hand touch virtual graph,chart, diagram


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., wypłaci dywidendę w wysokości 0,04 zł na akcję. Spółka realizuje w ten sposób przyjętą politykę dywidendową, która zakłada coroczne dzielenie się wypracowanym zyskiem z Akcjonariuszami.

Akcjonariusze Spółki podczas ZWZA, które odbyło się w dniu 28.06.2017 r., podjęli Uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku osiągniętego w 2016 r. w kwocie 0,04 zł na akcję. Dzień dywidendy został wyznaczony na 14.07.2017 r., a jej wypłata nastąpi w dniu 28.07.2017 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. przeznaczy na ten cel ponad 197 tys. zł, co stanowi ponad 38% zysku netto wypracowanego w 2016 r. W poprzednim roku Emitent wypłacił dywidendę w wysokości 0,03 zł na akcję. Coroczne dzielenie się przez Spółkę osiągniętym zyskiem stanowi istotny element w jej strategii rozwoju.

„Jako Zarząd Spółki stoimy na stanowisku, że wypłata dywidendy dla naszych Akcjonariuszy jest bardzo ważnym elementem budowania zaufania do Spółki i przyciągania inwestorów długofalowych, a nie spekulacyjnych. Na takich bowiem zależy nam najbardziej. Inwestor związany ze Spółką w długiej perspektywie czasowej w naszej ocenie będzie zadowolony z inwestycji w podmiot, który systematycznie się rozwija i jednocześnie dzieli się zyskami z Akcjonariuszami. Taki inwestor pozwala nam budować stabilny akcjonariat, czyli jeden z elementów perspektywicznego rozwoju.” – podkreśla Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

W całym 2016 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. osiągnęła 550 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 5.632 tys. zł. Z kolei jednostkowy zysk netto Spółki w minionym roku wyniósł blisko 515 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 5.408 tys. zł. W 2016 r. Emitent przeprowadził z sukcesem emisję obligacji, z której pozyskał środki w wysokości 823 tys. zł. Pozyskany kapitał jest przeznaczany na rozwój nowej usługi – mikroFaktoring WEC.

Spółka wypracowała w 1 kw. 2017 r. ponad 163 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym przy przychodach netto wynoszących 1.393 tys. zł. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. konsekwentnie rozbudowuje oraz dostosowuje swoją ofertę do potrzeb rynkowych i oczekuje, że prowadzone działania przełożą się w pozytywny sposób na jej wyniki finansowe. Największy wpływy na stałe zwiększanie zysku netto oraz przychodów ze sprzedaży ma realizowanie przyjętej polityki rozwoju sprzedaży opartej na zdobywaniu i obsługiwaniu zleceń inkasa windykacyjnego oraz rozwijanie usługi mikrofaktoringu. Rozszerzanie oferty usług świadczonych przez podmioty wchodzące w skład całej Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. pozwala im na umacnianie pozycji rynkowej oraz budowanie istotnej przewagi konkurencyjnej.


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., a od września 2016 należy do segmentu NC Focus.

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Kancelaria-Prawna-Inkaso-WEC-wyplaci-0-04-zl-dywidendy-na-akcje-za-16-7529378.html

http://biznes.interia.pl/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-wyplaci-004-zl-dywidendy,2526432,4632

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/27872632,kancelaria-prawna-inkaso-wec-wyplaci-0-04-zl-dywidendy-na-akcje-za-16

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-wyplaci-004-zl-dywidendy

https://stooq.pl/n/?f=1184848&c=1&p=0

http://inwestycje.pl/firma/Kancelaria-Prawna-Inkaso-WEC-S.A.-wyplaci-004-zl-dywidendy;304727;0.html

http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/2332459,kancelaria-prawna—inkaso-wec-wyplaci-0-04-zl-dywidendy-na-akcje-za–16

http://www.debiutync.pl/homepage/newconnect24/21497-kancelaria-prawna-inkaso-wec-s-a-wyplaci-0-04-zl-dywidendy

http://www.telegraf.biz/spolka_pod_lupa/article,kancelaria_prawnainkaso_wec_sa_wyplaci_004_zl_dywidendy,22593,1,3,1.html

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wypłaci 0,04 zł dywidendy

Zleć windykację