fbpx Komunikat z dnia 16.07.2017r.: Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. z prognozami finansowymi na 2017 r. - Inkaso WEC

Komunikat z dnia 16.07.2017r.: Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. z prognozami finansowymi na 2017 r.

Prognoza Finansów

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., przedstawiła prognozy finansowe na 2017 rok, które zakładają, że wypracuje co najmniej 600 tys. zł zysku netto, a jej przychody wyniosą minimum 6,5 mln zł. W 1 półroczu br. Emitent na poziomie jednostkowym osiągnął zysk netto w wysokości 316 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 2,7 mln zł.

Prognozy finansowe Spółki na 2017 r. zostały przygotowane w oparciu o założenia zachowania na co najmniej niezmienionym poziomie przychodów z dotychczasowej działalności inkasa windykacyjnego oraz stopniowym zwiększaniu przychodów z działalności faktoringowej, a także wykupu wierzytelności B2B i pakietów wierzytelności B2C. Emitent przewiduje, że segment związany z nabywaniem wierzytelności zacznie być coraz mocniej widoczny w jego wynikach finansowych w 2 półroczu 2017 r. oraz w kolejnych okresach.

Spółka zakłada znaczny wzrost przychodów z tytułu faktoringu w drugim półroczu 2017 roku, szczególnie w IV kwartale, gdyż będzie to czas, gdy zainwestowane w faktoring środki będą już wyraźnie zarabiać. Podobnie wygląda sprawa z wykupem wybranych wierzytelności B2B. Tu zakładamy, że wierzytelności kupione w I półroczu powinny przekuć się na zysk w IV kwartale br. lub w I półroczu 2018 roku. Wykupy pakietów B2C jest to dla nas temat, któremu jako elementowi dywersyfikacji źródeł przychodów, przyglądaliśmy się już od dłuższego czasu, ale dopiero w II kwartale po dokonaniu szeregu analiz postanowiliśmy przystąpić do kilku przetargów dotyczących zakupu wierzytelności z sektora ubezpieczeń czy też komunikacji masowej.” – ocenia Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

W 2 kw. 2017 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. zanotowała zysk netto w kwocie 157 tys. zł na poziomie jednostkowym, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 1.379 tys. zł. Spółka rozwija świadczoną usługę mikrofaktoringu i pozyskała dotychczas na nią 32 klientów, udzielając im 1,7 mln zł limitów faktoringowych. Emitent rozpoczął również w minionym kwartale działalność w obszarze zakupu wierzytelności B2B i podpisał umowy cesji wierzytelności o wartości prawie 0,2 mln zł. Zgodnie z przyjętą polityką zwiększania i dywersyfikacji przychodów Zarząd Spółki będzie uczestniczył w przetargach na zakup wierzytelności B2C, przede wszystkim z sektora ubezpieczeń oraz komunikacji masowej, co pozwoli na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. utworzy także podmiot świadczący usługi audytorskie i księgowe, który będzie komplementarny w swoich kompetencjach do innych usług Grupy WEC. Rozpoczęcie jego działalności ma nastąpić we wrześniu lub w październiku br. Podejmowane przez Zarząd Spółki działania prorozwojowe mają przyczynić się do dalszego umacniania jej pozycji rynkowej poprzez budowanie przewag konkurencyjnych w oparciu o szerokie portfolio oferowanych usług.

Polityka Spółki gwarantuje rozwój sprzedaży usług związanych z windykacją. Obserwujemy rynek i dzięki przystosowywaniu na bieżąco naszej oferty zachowujemy na rynku windykacji B2B pozycję jednego z wiodących podmiotów, ale zdajemy sobie sprawę, że trudno będzie w tym segmencie uzyskać skokowy wzrost sprzedaży charakterystyczny dla sytuacji sprzed kilku lat. Obserwując wzrastające trudności w rozwoju rynku windykacji B2B postanowiliśmy je zniwelować i zapewnić dalszy rozwój Spółki i wzrost przychodów rozszerzając świadczone usługi o faktoring – z którego korzysta coraz więcej firm, chcących uniknąć kłopotów z płynnością finansową oraz o różnego rodzaju usługi oparte na wykupach wierzytelności czy to wykupy z regresem, czy bez regresu, czy zaliczkowe. Część tych usług jest de facto rodzajem usług windykacyjnych, a część typowym wykupem. Taka różnorodność pozwala nam zachować grono klientów i raczej zdobywamy nowych niż tracimy dotychczasowych.” – dodaje Brzeziński.

Nasze działania w zakresie zakupu pakietów B2C na obecnym etapie cechuje dążenie do nie zwiększania kosztów w Spółce, bowiem nie odczuwamy potrzeby zmiany polityki Spółki, a jedynie traktujemy tą gałąź jako źródło dodatkowych przychodów. Działamy aktualnie za pomocą naszych wewnętrznych możliwości i zasobów, gdyż wychodzimy z założenia, że lepiej nie kupić danego pakietu niż przepłacić, czyli działamy też bardzo ostrożnie. Działania Spółki powodują wzrost jej przychodów całkowitych, które wyniosły 3.116 tys. zł w I półroczu, pomimo tego, że przychody ze sprzedaży usług windykacyjnych są cały czas na mniej więcej stałym poziomie z tendencją do niewielkiego wzrostu. Wzrastają natomiast wyraźnie przychody z innych źródeł.” – zakończył Prezes Brzeziński.

W całym 2016 r. osiągnęła 550 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 5.632 tys. zł. Z kolei jednostkowy zysk netto Spółki w minionym roku wyniósł blisko 515 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 5.408 tys. zł. W 2016 r. Emitent przeprowadził z sukcesem emisję obligacji, z której pozyskał środki w wysokości 823 tys. zł. Pozyskany kapitał jest przeznaczany na rozwój nowej usługi – mikroFaktoring WEC. Emitent wypłacił również w tym roku dywidendę z zysku za 2016 r. w kwocie 0,04 zł na akcję.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., a od września 2016 należy do segmentu NC Focus.

Kancelaria_Prawna_Inkaso_WEC_z_prognozami_finansowymi_na_2017r

Zleć windykację