fbpx Kolejny rok w segmencie NC Focus! - Inkaso WEC

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować o dokonanym przez Giełdę Papierów Wartościowych, podziale spółek rynku NewConnect na poszczególne segmenty. Po weryfikacji przeprowadzonej w dniu 21.12.2018 roku, Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A. ponownie została zakwalifikowana do prestiżowego NC Focus. W segmencie tym, znalazły się spółki o najlepszych policzalnych parametrach, które muszą spełniać co najmniej 5 kryteriów spośród poniższych:

 1. średnia wartość kapitalizacji emitenta przekracza 12 000 000 zł,
 2. wskaźnik cena/zysk jest wyższy niż 0 i niższy niż 50,
 3. wskaźnik cena/wartość księgowa jest wyższy niż 0 i niższy niż 10,
 4. stopa dywidendy jest wyższa niż 0 (spółka wypłaciła dywidendę),
 5. wartość księgowa przekracza 1 000 000 zł,
 6. dodatnia dynamika przychodów za ostatnie 4 kwartały,
 7. dodatnia dynamika zysku netto za ostatnie 4 kwartały.

Jednocześnie spółki NC Focus spółki muszą spełnić wszystkie poniższe przesłanki:

 • akcje notowane są na rynku NewConnect od co najmniej 12 miesięcy,
 • średni kurs akcji wyższy niż 10 groszy,
 • wartość księgowa emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym nie może mieć wartości ujemnej,
 • w stosunku do emitenta nie toczy się żadne z postępowań: upadłościowe, układowe, sanacyjne, likwidacyjne,
 • w okresie ostatnich 12 miesięcy na emitenta nie został nałożony więcej niż jeden raz żaden ze środków dyscyplinujących przewidzianych w Regulaminie ASO,
 • w okresie ostatnich 3 miesięcy na emitenta nie został nałożony żaden ze środków dyscyplinujących przewidzianych w Regulaminie ASO
 • ani też obrót jego akcjami nie podlegał zawieszeniu ze względu na bezpieczeństwo uczestników obrotu.

Systematyczna obecność spółki w NewConnect Focus to dla nas duża satysfakcja i potwierdzenie, że rozwój firmy idzie w dobrym kierunku.

Zleć windykację