fbpx Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. z coraz lepszymi wynikami finansowymi - Inkaso WEC

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. z coraz lepszymi wynikami finansowymi


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., w kolejnym kwartale osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe potwierdzające skuteczność realizacji strategii rozwoju. Grupa WEC nadal dywersyfikuje źródła przychodów w celu dalszego wzrostu zysku.

W 3 kw. 2019 r. Spółka zanotowała ponad 361 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym. W analogicznym okresie ub. roku zysk netto Grupy WEC sięgnął 210 tys. zł, co oznacza wyraźną poprawę w ujęciu rdr. Po trzech kwartałach 2019 r. skonsolidowany zysk netto Emitenta wyniósł 887 tys. zł wobec 621 tys. zł rok wcześniej. Grupa WEC osiąga coraz wyższe przychody we wszystkich segmentach biznesowych, czyli windykacji pakietów B2C oraz sprzedaży usług faktoringu i pożyczek B2B. Rozwój Spółki przebiega planowo, a Zarząd jest bardzo zadowolony z wyników finansowych i chce je utrzymać w kolejnych kwartałach.

„Celem naszym jest stabilny rozwój i wzrost wyników spółek z Grupy WEC. Uważamy, że rozwój wszystkich gałęzi naszego biznesu przełoży się na bezpieczeństwo biznesowe pomimo zmian otoczenia, w jakim działamy, zwłaszcza zmian prawnych. W kolejnych kwartałach chcemy dalej poprawiać nasze wyniki i wzmacniać naszą pozycję wśród firm zarządzających wierzytelnościami.” – podkreśla Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Zanotowany przez Spółkę wzrost przychodów wynika m.in. ze wzrostu przychodów z tytułu windykacji pakietów B2C. Z kolei zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych jest związane głównie z rozwiązaniem odpisów aktualizujących utworzonych na wierzytelności, w związku z odzyskaniem tych wierzytelności (m.in. na drodze sadowej i/lub komorniczej), odszkodowań oraz zwrotu kosztów sądowych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. planuje zwiększać w nadchodzących miesiącach skalę działalności finansowej dzięki rozwojowi usługi faktoringu oraz intensywnej pracy nad zakupionymi portfelami wierzytelności. Równolegle Emitent zamierza wprowadzać nowoczesne rozwiązania fintechowe, które pozwolą stabilizować lub wręcz zmniejszać koszty funkcjonowania. Zarząd Spółki podchodzi z dużym optymizmem do kolejnych kwartałów.

„Aktualnie w spółkach z grupy jesteśmy na końcowym etapie wprowadzania rozwiązań IT automatyzujących w jeszcze większym stopniu oraz integrujących nasze procesy windykacyjne, sprzedażowe, prawne i finansowe. Jesteśmy przekonani, że pozwoli nam to na dalszy rozwój bez konieczności zwiększania kosztów, a nawet ograniczymy te koszty. W pierwszym kwartale przyszłego roku zamierzamy testowo zweryfikować przydatność rozwiązań sztucznej inteligencji w rozmowach z dłużnikami w celu optymalizacji tego obszaru.” – dodaje Prezes Brzeziński.

 Spółka zakończyła 3 kw. 2019 r. jednostkowym zyskiem netto w wysokości blisko 320 tys. zł wobec 206 tys. zł rok wcześniej. Natomiast jednostkowy zysk netto Emitenta po trzech kwartałach tego roku sięgnął 827 tys. zł. W analogicznym okresie ub. roku było to 605 tys. zł.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wypłaciła w tym roku dywidendę z zysku za 2018 r. w kwocie 0,09 zł na akcję. Spółka w ostatnich latach dzieli się wypracowywanym zyskiem z inwestorami, a tegoroczna dywidenda jest najwyższa w całej historii. Grupa Kapitałowa WEC zakończyła 2018 r. skonsolidowanym zyskiem w wysokości ponad 1,06 mln zł wobec 0,87 mln zł rok wcześniej.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r. i należy do segmentu NC Focus.


https://biznes.interia.pl/gieldy/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-z-coraz-lepszymi-wynikami,2636600,1844

https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20191125/kancelaria-prawna-inkaso-wec-sa-z-coraz-lepszymi-wynikami-finansowymi

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-z-coraz-lepszymi-wynikami-finansowymi

https://www.rynek.pekao.com.pl/news/kat/agencyjne/id/2636600/p/1

http://www.debiutync.pl/strefa-spolek/150-komunikaty-prasowe/22407-kancelaria-wec-z-coraz-lepszymi-wynikami 


Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:

Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl

WEC Finanse Sp. z o.o. – www.wecfinanse.pl

E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. – www.rewidenciwec.pl

***

Kontakt:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie

www.kancelariawec.eu

artur.gorski@kancelariawec.eu

tel. +48 501-215-243

Zleć windykację