fbpx Komunikat z dnia 7.06.2016r.: Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. wypłaci 0,03 zł dywidendy - Inkaso WEC

Komunikat z dnia 7.06.2016r.: Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. wypłaci 0,03 zł dywidendy


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., wypłaci dywidendę w kwocie 0,03 zł na akcję. Emitent kontynuuje tym samym realizację przyjętej polityki dywidendowej. Podczas ZWZA Spółki, które odbyło się w dniu 06.06.2016 r., jej Akcjonariusze zadecydowali o wypłacie dywidendy z zysku osiągniętego w 2015 r. Jej wysokość wyniesie 0,03 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 29.07.2016 r., a wypłata nastąpi w dniu 12.08.2016 r. Akcjonariusze Emitenta otrzymają łącznie ponad 148 tys. zł, co stanowi blisko 35% zysku netto wypracowanego w 2015 r. Rok temu Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,01 zł na akcję.

„Zarząd Spółki dąży do coraz lepszych wyników finansowych, aby osiąganym zyskiem dzielić się z Akcjonariuszami, co jest dla nas istotnym wskazywaniem inwestorom, którzy zwiążą się z nami długoterminowo, na możliwość dodatkowych profitów. W kolejnych latach chcemy kontynuować tą politykę i w związku z planowanym dalszym rozwojem mamy nadzieję na wzrost dywidendy.” – ocenia Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Spółka bardzo dobrze rozpoczęła 2016 r. i w 1 kw. br. zanotowała 143 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach ze sprzedaży sięgających 1.295 tys. zł. W analogicznym okresie 2015 r. skonsolidowany zysk netto Emitenta wynosiła 147 tys. zł, a wartość jego sprzedaży ukształtowała się na poziomie 1.258 tys. zł. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. utrzymuje dynamiczny rozwój całej Grupy Kapitałowej i realizuje przyjęty plan w tym zakresie. Spółka przewiduje, że w tym roku uda jej się odnotować 10% wzrost wyników finansowych zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym.

„Spółka zamierza zrealizować zaplanowane cele poprzez rozwój sprzedaży usług w celu pozyskiwania większej liczby zleceń z sektora B2B o wysokiej jakości i ściągalności. Kolejnym elementem jest skuteczność działań windykacyjnych, którą stale staramy się podnosić. Wprowadzamy również nowe usługi takie jak mikrofaktoring, czyli faktoring dla małych przedsiębiorstw. Produkt ten spotkał się z odzewem naszych klientów, którzy byli do tej pory niejako odcięci od tej formy finansowania. Dla dużych firm faktoringowych czy to bankowych czy też poza bankowych, nie jest to interesujący segment rynku natomiast dla nas tak, bowiem zwiększając swoją prowizję można osiągnąć dobre wyniki finansowe.” – podsumowuje Prezes Brzeziński.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. osiągnęła w 2015 r. 428 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach ogółem na poziomie 5.866 tys. zł. Z kolei w ujęciu jednostkowym Spółka zanotowała w poprzednim roku zysk netto w kwocie 362 tys. zł, a jej przychody ogółem wyniosły 5.603 tys. zł.
Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r.

Zleć windykację