fbpx Komunikat z dnia 1.06.2016r.: Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. kontynuuje dynamiczny rozwój - Inkaso WEC

Komunikat z dnia 1.06.2016r.: Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. kontynuuje dynamiczny rozwój

Ein Taschenrechner liegt auf den Zahlen einer Bilanz uns Statistik. Symbolphoto für Umsatz, Gewinn und Kosten.


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect w dniu 19.05.2015 r. i było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Spółki. Po roku obecności na alternatywnym rynku Emitent konsekwentnie i z sukcesami realizuje przyjęty plan rozwoju całej Grupy Kapitałowej. Z emisji akcji serii A3 Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. pozyskała łącznie środki w wysokości 200 tys. zł, które przeznaczyła na rozbudowę sieci sprzedaży oraz na zwiększenie inwestycji własnych w wierzytelności. Pozwoliło to na dynamiczny rozwój Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład jej Grupy Kapitałowej. Cena emisyjna akcji w ofercie prywatnej wynosiła 0,27 zł, podczas ich obecny kurs rynkowy wynosi 0,57 zł, co świadczy o bardzo wysokiej stopie zwrotu z inwestycji.

Upublicznienie na rynku NewConnect wpłynęło również na pozytywnie wizerunek Emitenta, zwiększając jego wiarygodność biznesową oraz transparentność. Wszystkie te elementy przyczyniły się do dalszej poprawy wyników finansowych Spółki.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wypłaciła w 2015 r. dywidendę z zysku wypracowanego rok wcześniej w wysokości 0,01 zł na akcję. W tym roku Spółka także planuje wypłacić dywidendę, a decyzję o tym podejmą jej Akcjonariusze podczas ZWZA zwołanego na dzień 06.06.2016 r. Zarząd i Rada Nadzorcza Emitenta zarekomendowały wypłatę dywidendy w wysokości 0,03 zł na akcję. Rynek NewConnect otworzył także Spółce drogę do pozyskiwania kapitału w drodze emisji obligacji. Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. planuje wykorzystać to źródło finansowania, a pozyskane środki przeznaczyć na finansowanie zakupu nieprzeterminowanych wierzytelności gospodarczych sektora B2B.

Spółka miała w 1 kw. 2016 r. 143 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach ze sprzedaży sięgających 1.295 tys. zł. Natomiast jednostkowy zysk netto Emitenta w 1 kw. br. wyniósł 122 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.254 tys. zł. W ocenie zarządu Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC S.A. możliwe jest odnotowanie w tym roku 10% wzrostu wyników finansowych zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym. Spółka zakończyła miniony rok skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości 428 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły 5.352 tys zł. Z kolei na poziomie jednostkowym Emitent zanotował w 2015 r. 362 tys. zł zysku netto przy przychodach sięgających 5.248 tys. zł. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r.

Zleć windykację