fbpx Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. pozyskała 2,47 mln zł z emisji akcji serii A4 - Inkaso WEC

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. pozyskała 2,47 mln zł z emisji akcji serii A4


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., przeprowadziła z sukcesem emisję akcji serii A4 z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy i pozyskała z niej ponad 2,47 mln zł. Stopa redukcji w zapisie dodatkowym wyniosła 97,78%.

Spółka zakończyła emisję akcji serii A4 z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, która obejmowała do 4.941.000 akcji. W ramach zapisu podstawowego inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 4.805.079 akcji. Z kolei w zapisie dodatkowym złożono zapisy na 6.133.522 akcji, a stopa redukcji sięgnęła 97,78%. Cena emisyjna akcji serii A4 wynosiła 0,50 zł, a całkowita stopa redukcji w przeprowadzonej emisji wyniosła 54,83%. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. pozyskała z niej łącznie ponad 2,47 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na dalszy rozwój działalności Spółki w obszarach mikrofaktoringu, zakupu wierzytelności B2B oraz pakietów wierzytelności B2C.

„Jako Zarząd bardzo cieszymy się z faktu, że emisja odniosła sukces i jest to dla nas powód do dużej satysfakcji. Pozyskane środki przeznaczymy na dalszy rozwój usług mikrofaktoringu, które stanowią coraz większe źródło przychodów Spółki i w ocenie Zarządu warto rozwijać ten segment dywersyfikując przychody. Jednocześnie Spółka będzie dalej aktywnie poszukiwała na rynku pakietów wierzytelności konsumenckich, bowiem w naszej ocenie jest to również atrakcyjna możliwość zarobkowania, niemniej stoimy na stanowisku, że kupowane pakiety muszą być nabywane po cenie adekwatnej do odzysków możliwych do uzyskania. Jednym słowem nie będziemy przepłacać kupując pakiety.” – ocenia Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. 

W marcu br. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. poinformowała, że złożona przez nią oferta dla klienta będącego sprzedawcą energii na obsługę procesu dochodzenia kar umownych na drodze sądowej i komorniczej została wybrana jako najkorzystniejsza. Emitent nawiązał w ten sposób współpracę o charakterze długofalowym z nowym i znacznym podmiotem. Zarząd Spółki oczekuje, że wpłynie ona bardzo pozytywnie na wzrost osiąganych przychodów.

„Będziemy dążyć do tego, aby ta współpraca przekształciła się we współpracę długofalową, gdyż w naszej ocenie serwisowanie takich wierzytelności może stanowić dla Spółki dodatkowy atrakcyjny przychód. Z tego powodu będziemy rozwijać również ten segment naszej firmy i poszukiwać kontrahentów zainteresowanych outsourcingiem usług o charakterze prawno-windykacyjnym.” – zakończył Prezes Brzeziński.

Spółka osiągnęła w 2017 r. na poziomie jednostkowym zysk netto w wysokości 905 tys. zł przy przychodach ogółem sięgających blisko 6,8 mln zł. Wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej realizują przyjętą strategię rozwoju i umacniają swoją pozycję rynkową, dzięki czemu możliwa jest też dywersyfikacja źródeł przychodów Emitenta. Spółka konsekwentnie zwiększa obecność na rynku windykacji pakietów B2C oraz rozwija sprzedaż usług faktoringu i pożyczek B2B, co ma swoje odzwierciedlenie we wzroście przychodów. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. osiągnęła w 2017 r. najlepsze wyniki finansowe w całej historii Spółki i zrealizowała prognozy finansowe zakładające wypracowanie minimum 600 tys. zł zysku oraz przychodów w wysokości co najmniej 6.500 tys. zł.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., a od września 2016 należy do segmentu NC Focus.

http://biznes.interia.pl/gieldy/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-sa-pozyskala-247-mln-zl-z,2561697,7581

http://inwestycje.pl/firma/Kancelaria-Prawna-Inkaso-WEC-S.A.-pozyskala-247-mln-zl-z-emisji-akcji-serii-A4;316327;0.html

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-pozyskala-247-mln-zl-z-emisji-akcji-serii-a4

http://4stars.pl/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-s-a-pozyskala-2-47-mln-zl-z-emisji-akcji-serii-a4?uid=160996

https://www.rynek.pekao.com.pl/news/kat/agencyjne/id/2561697/p/1

Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:

Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl

SME Solutions Sp. o.o. – www.smesolutions.eu

E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. – www.rewidenciwec.pl

***

Kontakt:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie

www.kancelariawec.eu

artur.gorski@kancelariawec.eu

tel. +48 501-215-243

Zleć windykację