fbpx Wykupiliśmy kolejne pakiety wierzytelności z sektora energetycznego! - Inkaso WEC

Wykupiliśmy kolejne pakiety wierzytelności z sektora energetycznego!

Businessmen shaking hands during a meeting.


Z przyjemnością informujemy, że w miniony piątek, w wyniku wygranego przetargu, Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A.  podpisała umowę z dużym dostawcą energii na obsługę procesu dochodzenia kar umownych na drodze sądowej i komorniczej, oraz obsługę procesu dochodzenia należności z tytułu dostaw energii na drodze sądowej i komorniczej.

Nadmieniamy, iż jest to kolejna umowa podpisana z tą znaczącą w branży sprzedaży energii firmą. Mamy nadzieję, że dotychczasowe działania przełożą się na długofalową współpracę, której efektem będzie systematyczne zwiększenie dochodowości spółki.

Zleć windykację