fbpx 10/2021 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok - Inkaso WEC

10/2021 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok

  • EBI okresowy
  • Gdziekolwiek

Raport Roczny nr 10/2021

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, Spółka”) przekazuje roczny raport jednostkowy oraz raport skonsolidowany za 2020 rok.

Zleć windykację