fbpx Prezes Kancelarii w Komisji Etyki PZZW - Inkaso WEC

13 czerwca w Karpaczu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, podczas którego znowelizowano Zasady Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami, a także powołano Komisję Etyki – nowy organ PZZW, który ma na celu rozpatrywanie wszelkich spraw oraz prowadzenie mediacji związanych z naruszeniem przez Członka Związku postanowień Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami..

Z przyjemnością informujemy, że do składu wyżej wspomnianej Komisji Etyki został wybrany Prezes Zarządu Kancelarii Prawnej-Inkaso WEC S.A. – Pan Remigiusz Brzeziński. Dziękujemy za zaufanie. Jako jeden z liderów branży zarządzania wierzytelnościami, czujemy się zobowiązani aktywnie uczestniczyć w inicjatywach podejmowanych przez Związek.

Zleć windykację