fbpx Komunikat z dnia 14.11.2016r.: Kancelaria Prawna – Inkaso WEC opublikowała wyniki za III kw. br. Spółka podtrzymuje prognozę finansową na 2016 r. - Inkaso WEC

Komunikat z dnia 14.11.2016r.: Kancelaria Prawna – Inkaso WEC opublikowała wyniki za III kw. br. Spółka podtrzymuje prognozę finansową na 2016 r.


Kancelaria Prawna – Inkaso WEC osiągnęła jednostkowy zysk netto po trzech kwartałach wyższy o 30% niż w analogicznym okresie roku 2015. Z kolei jednostkowy zysk netto za III kw. br. był wyższy o 73% rdr.

Skonsolidowany zysk brutto  wzrósł rdr o blisko 11%: z 0,45 mln zł w III kw. 2015 r. do 0,5 mln zł w III kw. 2016 r. Spółka w III kwartale pozyskała 330 zleceń windykacyjnych o wartości blisko 10 mln zł, a wartość przychodu z tytułu obrotu wierzytelnościami wzrosła o 880% rdr. Tak wysoka dynamika wzrostu przychodu z obrotu wierzytelnościami jest wynikiem zakupu not odsetkowych, które przyniosły wysoką stopę zwrotu.

Oceniamy te wyniki jako bardzo dobre i potwierdzające stabilny rozwój spółki. Dlatego też podtrzymujemy prognozę finansową dla Kancelarii WEC, którą ogłosiliśmy w lipcu, a która zakładała osiągnięcie na koniec 2016 r. przychodów w wysokości co najmniej 6 mln zł oraz zysku netto w wysokości co najmniej 400 tys. zł.” – powiedział Remigiusz Brzeziński, prezes zarządu Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC.

W kolejnych kwartałach spółka zamierza kontynuować działalność polegającą na zdobywaniu zleceń inkasa windykacyjnego. Będzie przy tym dążyć do pozyskiwania jak największej liczby zleceń jak najwyższej jakości, co umożliwi zmaksymalizowanie zysku na zleceniu. Działania te będą prowadzone także na nowych rynkach, takich jak Ukraina, gdzie obecnie rozwijana jest akwizycja usług Kancelarii.

Na przełomie II i III kwartału 2016 r. spółka rozpoczęła sprzedaż usług faktoringowych, oferując klientom usługi mikroFaktoringu, skierowane przede wszystkim do mikro i małych przedsiębiorstw, które potrzebują limitu do 50 tys. zł miesięcznie (duże firmy faktoringowe są zainteresowane limitami na poziomie z reguły minimum 200–300 tys. zł, a takie limity są dla mikro i małych podmiotów zbyt wysokie). Kancelaria widzi w tym segmencie duże perspektywy. Do tej pory zawarte zostały umowy udzielające klientom limit faktoringowy na kwotę ponad 400 tys. zł. Przychody z tej usługi będą uwidaczniać się w przychodach spółki począwszy od IV kwartału 2016 r.

Rynek faktoringu w Polsce cały czas znajduje się w fazie intensywnego rozwoju (z roku na rok są to dwucyfrowe wzrosty liczby sfinansowanych klientów i obrotów) – usługa faktoringu  będzie się upowszechniać i zwiększać się będzie grono klientów, dla których będzie ona dostępna. Spółka pragnie wpisać się w ten trend rynkowy i wykorzystać względnie mało jeszcze zagospodarowany segment mikro i małych przedsiębiorstw. W związku z tym ten segment rynku ma średnio wyższe marże od pozostałych i stanowi atrakcyjny kierunek inwestycji.

Oprócz tych działań spółka dywersyfikuje przychody poprzez organizowanie szkoleń prawnych jak również świadczenie szeregu innych usług z zakresu zarządzania wierzytelnościami.

We wrześniu br. Kancelaria WEC znalazła się pośród 90 spółek z nowo utworzonego, najbardziej obecnie prestiżowego, indeksu NewConnect – NC Focus. Stopa zwrotu z akcji spółki to (na 10/11/16) +98,16% YTD
i +77,84% za jeden rok.

Zleć windykację