fbpx Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wygrała konkurs na obsługę windykacyjną - Inkaso WEC

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wygrała konkurs na obsługę windykacyjną


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., otrzymała informację od wiodącego polskiego podmiotu z branży paliwowo-energetycznej o wygraniu konkursu na prowadzenie na jego rzecz działań windykacyjnych. Spółka liczy na kontynuowanie współpracy z tym podmiotem oraz na wzrost osiąganych przychodów.

Emitent otrzymał informację od wiodącego polskiego podmiotu z branży paliwowo-energetycznej o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie na rzecz tego podmiotu działań windykacyjnych mających na celu odzyskiwanie należności od kontrahentów na obszarze Polski. Obejmują one każdy etap postępowania, a więc etap przedsądowy, sądowy, egzekucyjny, jak również po zakończonych bezskutecznie postępowaniach egzekucyjnych. Przeprowadzony konkurs obejmował swoim zakresem również wykonywanie usług wyceny portfeli wierzytelności albo pojedynczych wierzytelności. W związku z wyłonieniem oferty Spółki jako najkorzystniejszej Zarząd oczekuje kontynuacji współpracy oraz wzrostu generowanych z tego tytułu przychodów.

„Udział w tym konkursie był elementem realizacji strategii dywersyfikacji źródeł przychodów i dołożenia do już posiadanych przychodu z outsourcingu windykacyjnego. W związku z faktem, że naszym klientem zostanie jedna z największych polskich firm, oceniamy tą współpracę niezwykle pozytywnie. Oprócz potencjału finansowego posiadanie takiego klienta w portfolio daje nam duży efekt marketingowy. Będziemy dalej kontynuować politykę dywersyfikacji źródeł przychodów, co pozwala minimalizować ryzyko wahań koniunktury.” – zaznacza Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. utrzymuje wysoką dynamikę rozwoju wszystkich segmentów biznesowych. Spółka podpisała ostatnio umowę ramową z podmiotem z branży usług pożyczkowych, na mocy której będzie otrzymywała cyklicznie – co tydzień – do obsługi 150-300 szt. wierzytelności o wartości nie mniejszej niż 250 tys. zł na okres 30-60 dni, w zależności od kampanii. Emitent otrzymał już pierwszy pakiet do obsługi o wartości 390 tys. zł. Spółka dokonała też nabycia nieprzedawnionych wierzytelności od kontrahenta będącego grupą kapitałową dostawcy energii. Całkowita wartość nominalna zakupionych pakietów przekracza 2,2 mln zł. Oba podmioty współpracują już i przeprowadziły razem kilka transakcji.

 Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 28.06.2019 r., podjęta została Uchwała o wypłacie dywidendy w kwocie 0,09 zł. Łącznie na ten cel Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. przeznaczy środki w wysokości 889.380,00 zł. Z kolei kwota 179.290,51 zł trafi na kapitał zapasowy Spółki. Dzień dywidendy został ustalony na 16 sierpnia 2019 r., a dzień jej wypłaty na 30 sierpnia 2019 r. Emitent w ostatnich latach dzieli się wypracowywanym zyskiem z inwestorami, a tegoroczna dywidenda jest najwyższa w całej jego historii.

Grupa Kapitałowa WEC zakończyła 2018 r. skonsolidowanym zyskiem w wysokości ponad 1,06 mln zł wobec 0,87 mln zł rok wcześniej. Z kolei jednostkowy zysk netto Spółki za 2018 r. wyniósł 1.068.670,51 zł. W 1 kw. 2019 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. miała ponad 211 tys. zł skonsolidowanego zysku netto, podczas gdy rok wcześniej sięgnął on 187 tys. zł. Grupa Kapitałowa WEC notuje łączny wzrost przychodów poprzez stały i zrównoważony wzrost przychodów w ramach poszczególnych segmentów biznesowych, a więc windykacji pakietów B2C, świadczeniu usług faktoringowych i udzielaniu pożyczek B2B. Spółka prowadzi bardzo aktywne prace w zakresie obsługi zakupionych portfeli wierzytelności.

https://www.parkiet.com/Wierzytelnosci/307089988-Inkaso-WEC-Kancelaria-prawna-podzieli-zysk.html

https://biznes.interia.pl/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-sa-wygrala-konkurs-na-obsluge,2622375,4632

http://www.debiutync.pl/strefa-spolek/150-komunikaty-prasowe/22307-kancelaria-wec-wygrala-konkurs-na-obsluge-windykacyjna

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-wygrala-konkurs-na-obsluge-windykacyjna


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r. i należy do segmentu NC Focus.

Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:

Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl

WEC Finanse Sp. z o.o. – www.wecfinanse.pl

E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. – www.rewidenciwec.pl

***

Kontakt:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie

www.kancelariawec.eu

artur.gorski@kancelariawec.eu

tel. +48 501-215-243

Zleć windykację