fbpx Komunikat z dnia 19.05.2016r.: Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. utrzymuje dobre wyniki finansowe - Inkaso WEC

Komunikat z dnia 19.05.2016r.: Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. utrzymuje dobre wyniki finansowe


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., miała 143 tys. zł skonsolidowanego zysku netto w 1 kw. 2016 r. przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 1.295 tys. zł. Emitent kontynuuje realizację Strategii Rozwoju i rozwija wszystkie podmioty wchodzące w skład jego Grupy Kapitałowej.

Spółka zakończyła 1 kw. 2015 r. skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości 147 tys. zł, a jej sprzedaż sięgnęła 1.258 tys. zł. Z kolei jednostkowy zysk netto Emitenta w 1 kw. br. ukształtował się na poziomie 122 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 1.254 tys. zł. W analogicznym okresie 2015 r. było to odpowiednio: 106 tys. zł oraz 1.232 tys. zł. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. utrzymała tym samym wysokie tempo wzrostu, co świadczy o efektywności podejmowanych przez Zarząd działań i prawidłowym kierunku rozwoju Spółki. Emitent prognozuje, że w tym roku uda mu się zanotować 10% wzrost wyników finansowych zarówno na poziomie jednostkowym, jak i
skonsolidowanym.

„Spółka spodziewa się w kolejnych miesiącach utrzymania dobrych wyników finansowych. Nasze dotychczasowe działania miały na celu stworzenie grupy o profilu prawnym, gdzie duża część wypracowanych przychodów jest efektem świadczenia usług około windykacyjnych o charakterze prawnym, ale nie tylko, oraz zwiększenie efektywności finansowej. Obecnie koncentrujemy się na zwiększeniu przychodów i zysków z dotychczasowych usług, jak również na wprowadzeniu do oferty nowych produktów, np. wykupu nieprzeterminowanych wierzytelności w celu uzyskania dodatkowego przychodu. W tym celu Spółka będzie się starała pozyskać kapitał z emisji obligacji, oczywiście zachowując przy tym odpowiednie wskaźniki kosztowe.” – mówi Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wraz z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej prowadzi działania mające na celu umacnianie pozycji rynkowej m.in. poprzez rozszerzanie sieci sprzedaży stacjonarnej oraz mobilnej. Spółka zależna SME Solutions Sp. z o.o. zwiększyła swój zespół pracowników, co powinno pozwolić jej
osiągnąć dynamiczny wzrost sprzedaży w 2 oraz 3 kw. 2016 r. Z kolei spółka zależna EWierzyciel.pl Sp. z o.o. większa aktywność w zakresie promocji swojej oferty usługowej w internecie, minimalizując tym samym wydatki na działania marketingowe. Kolejna ze spółek zależnych – Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k, podpisuje nowe
umowy współpracy i konsekwentnie rozszerza portfolio klientów. Akcjonariusze Spółki podczas zwołanego na dzień 06.06.2016 r. ZWZA podejmą decyzję w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2015 r. Zarząd i Rada Nadzorcza Emitenta zarekomendowały wypłatę dywidendy w wysokości 0,03 zł na akcję. Łączna kwota, która trafiłaby do Akcjonariuszy sięgnęłaby wówczas ponad 148 tys. zł, co stanowi blisko 35% zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2015 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. zanotowała w minionym roku 428 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach netto ze sprzedaży produktów wynoszących 5.352 tys. zł. Natomiast w ujęciu jednostkowym Emitent miał w 2015 r. 362 tys. zł zysku netto, a jego przychody sięgnęły 5.248 tys. zł.

Zleć windykację