fbpx Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. pozyskuje kolejne pakiety do obsługi - Inkaso WEC

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. pozyskuje kolejne pakiety do obsługi


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., podpisała umowę ramową na świadczenie usług zarządzania należnościami z podmiotem z branży usług pożyczkowych. Emitent dokonał również zakupu pakietów nieprzedawnionych wierzytelności od kontrahenta działającego w branży energetycznej, których wartość nominalna wynosi 2,2 mln zł.

W ramach podpisanej przez Spółkę umowy ramowej z podmiotem z branży usług pożyczkowych będzie ona otrzymywała cyklicznie – co tydzień – do obsługi 150-300 szt. wierzytelności o wartości nie mniejszej niż 250 tys. zł na okres 30-60 dni, w zależności od kampanii. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. otrzymała już pierwszy pakiet do obsługi o wartości 390 tys. zł. Zarząd Spółki uważa, że podpisanie przedmiotowej umowy przyczyni się do kontynuacji nawiązanej współpracy oraz wzrostu osiąganych przychodów.

„Ta umowa jest elementem dywersyfikacji źródeł przychodów Spółki w ramach, której chcemy, aby usługi serwisowania portfeli B2B były coraz większym źródłem naszych przychodów.” – komentuje Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. dokonała także zakupu nieprzedawnionych wierzytelności od kontrahenta będącego grupą kapitałową dostawcy energii. Całkowita wartość nominalna nabytych pakietów przekracza 2,2 mln zł.  Emitent informował w maju tego roku o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na sprzedaż powyższych wierzytelności. Oba podmioty współpracują już od jakiegoś czasu i przeprowadziły wspólnie kilka transakcji.

„Jesteśmy zadowoleni z tej współpracy. Spółka osiąga zakładane zwroty na pakietach i uważamy ten kierunek za przyszłościowy dla nas.” – zakończył Prezes Brzeziński.

Spółka wypracowała w 1 kw. 2019 r. ponad 211 tys. zł skonsolidowanego zysku netto, podczas gdy rok wcześniej sięgnął on 187 tys. zł. Grupa Kapitałowa WEC zwiększa łączne przychody dzięki stałemu i zrównoważonemu wzrostowi przychodów w ramach poszczególnych segmentów biznesowych, a więc windykacji pakietów B2C, świadczeniu usług faktoringowych i udzielaniu pożyczek B2B. Emitent pracuje również intensywnie nad obsługą zakupionych portfeli wierzytelności.

Z kolei w całym 2018 r. Grupa Kapitałowa WEC miała ponad 1,06 mln zł zysku netto wobec 0,87 mln zł rok wcześniej. Zarząd Emitenta postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,09 zł na jedną akcję z jednostkowego zysku netto za 2018 r., który wyniósł łącznie 1.068.670,51 zł. Będzie to tym samym już kolejny rok, w którym Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. podzieli się osiągniętym zyskiem ze swoimi Akcjonariuszami. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za 2018 rok podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które zostało zwołane na dzień 28.06.2019 r.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r. i należy do segmentu NC Focus.

https://biznes.interia.pl/gieldy/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-sa-pozyskuje-kolejne-pakiety,2617632,7581

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-pozyskuje-kolejne-pakiety-do-obslugi

http://www.debiutync.pl/homepage/newconnect24/22287-kancelaria-prawna-inkaso-wec-s-a-pozyskuje-kolejne-pakiety

https://www.reuters.com/article/idUSL8N23B0MA


Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:

Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl

WEC Finanse Sp. z o.o. – www.wecfinanse.pl

E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. – www.rewidenciwec.pl

***

Kontakt:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie

www.kancelariawec.eu

artur.gorski@kancelariawec.eu

tel. +48 501-215-243

Zleć windykację