fbpx Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. podtrzymuje wzrost przychodów i zysków - Inkaso WEC

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. podtrzymuje wzrost przychodów i zysków

Prognoza Finansów

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., utrzymuje bardzo dobre wyniki finansowe i przybliża się do realizacji prognoz finansowych na 2017 r. Emitent dokonuje również kolejnych zakupów pakietów wierzytelności.

 Po trzech kwartałach 2017 r. jednostkowy zysk netto Spółki wyniósł ponad 497 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 4.130 tys. zł. Rok wcześniej zysk netto Emitenta sięgnął 415 tys. zł, a jego przychody ukształtowały się na poziomie 3.978 tys. zł. W samym 3 kw. 2017 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. miała w ujęciu jednostkowym ponad 181 tys. zł zysku netto wobec 159 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Cała Grupa Kapitałowa umacnia pozycję rynkową poprzez rozszerzanie portfela klientów oraz rozbudowę palety świadczonych usług. Emitent bardzo mocno rozwija usługę mikrofaktoringu i jak dotąd przyznał 46 podmiotom limity w łącznej wysokości 2,3 mln zł. Do Grupy WEC we wrześniu 2017 r. dołączyła również spółka audytorska, która świadczy też usługi księgowe. Zarząd Spółki ocenia, że przyjęty kierunek rozwoju i jego skuteczna realizacja pozwolą na utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu wartości całej Grupy Kapitałowej.

„Dobre wyniki Spółki są efektem m.in. pozyskania dużej liczby klientów na usługi faktoringu. Jednocześnie Spółka cały czas świadczy usługi inkasa windykacyjnego w sektorze B2B, nie osłabiając na tym rynku swoich starań o zdobywanie kolejnych klientów. Prowadzone działania mają na celu zwiększenie przychodów oraz ich dywersyfikację. W tym celu zakupione zostały pakiety wierzytelności o łącznej wartości nominalnej blisko 2,5 mln zł. Począwszy od 4 kwartału br. przychód z odzyskiwania wierzytelności z tych pakietów będzie widoczny w ogólnych przychodach Spółki. Jednocześnie cały czas poszukujemy ciekawych pakietów wierzytelności w celu inwestycji, co niewątpliwie zwiększy zyski Spółki.” – komentuje Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Jednym z ostatnio zakupionych pakietów wierzytelności jest pakiet wierzytelności konsumenckich, którego wartość nominalna przekracza 2 mln zł. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. nabyła również pakiet nieprzedawnionych wierzytelności z tytułu świadczenia usług IT o wartości nominalnej przekraczającej 0,3 mln zł oraz pakiet wierzytelności z tytułu pożyczek konsumenckich tzw. „chwilówek” o wartości nominalnej ponad 0,1 mln zł. Składanie ofert oraz zawieranie umów zakupu pakietów i portfeli pakietów wierzytelności B2C stanowi istotny element dywersyfikacji źródeł przychodów Emitenta. Zarząd Spółki widzi bardzo duży potencjał tego obszaru biznesowego i planuje go rozwijać, co powinno pozytywnie przełożyć się na poziom osiąganych przychodów przez Grupę Kapitałową, a także na wzrost jej wartości.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. przedstawiła prognozy finansowe na 2017 r., zakładające wypracowanie co najmniej 600 tys. zł zysku netto oraz osiągnięcie przychodów na poziomie minimum 6,5 mln zł. Po wynikach finansowych za 3 kw. 2017 r. Zarząd Spółki podtrzymuje prognozy finansowe na ten rok. 

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., a od września 2016 należy do segmentu NC Focus.

http://biznes.interia.pl/gieldy/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-sa-podtrzymuje-wzrost,2545936,7581

http://inwestycje.pl/firma/Kancelaria-Prawna-Inkaso-WEC-S.A.-podtrzymuje-wzrost-przychodow-i-zyskow;311106;0.html

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-podtrzymuje-wzrost-przychodow-i-zyskow

https://www.rynek.pekao.com.pl/news/kat/agencyjne/id/2545936/p/1

https://www.reuters.com/article/brief-kp-inkaso-wec-q3-net-profit-up-at/brief-kp-inkaso-wec-q3-net-profit-up-at-0-2-mln-zlotys-idUSFWN1NK0NS

https://www.reuters.com/article/brief-kp-inkaso-wec-to-increase-share-ca/brief-kp-inkaso-wec-to-increase-share-capital-via-issuance-of-up-to-4-9-mln-series-a4-shares-idUSFWN1NN081


Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:

Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl

SME Solutions Sp. o.o. – www.smesolutions.eu

E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. – www.rewidenciwec.pl

***

Kontakt:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie

www.kancelariawec.eu

artur.gorski@kancelariawec.eu

tel. +48 501-215-243

Zleć windykację