fbpx Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. odnotowuje wyraźny wzrost zysku w 2 kw. 2018 r. - Inkaso WEC

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. odnotowuje wyraźny wzrost zysku w 2 kw. 2018 r.


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., zakończyła 2 kw. 2018 r. skonsolidowanym zyskiem netto wynoszącym 224 tys. zł notując tym samym ponad 109% wzrost w ujęciu rdr. Spółka kontynuuje proces stabilnego i zrównoważonego rozwoju wszystkich segmentów biznesowych prowadzonych w ramach Grupy.

W 2 kw. 2018 r. Emitent wypracował na poziomie skonsolidowanym 224 tys. zł zysku netto wobec 106 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. W całym pierwszym półroczu skonsolidowany zysk netto Spółki wyniósł ponad 411 tys. zł, podczas gdy w 2017 r. było 270 tys. zł. Osiągnięte przez Grupę WEC bardzo dobre wyniki finansowe wykazujące wyraźny wzrost w ujęciu rdr. są rezultatem skutecznej realizacji strategii rozwoju. Jej głównym założeniem jest utrzymanie stabilnego rozwoju we wszystkich liniach biznesowych oraz zwiększanie przychodów ze świadczenia usług podmiotom spoza Grupy WEC. Zarząd Spółki jest bardzo zadowolony z osiągniętych przez nią wyników finansowych i będzie dążył do ich stałej poprawy w kolejnych kwartałach.

„W drugiej połowie roku będziemy rozwijali usługi o charakterze finansowym takie jak pożyczki dla firm, faktoring, jak również będziemy poszukiwali atrakcyjnych pakietów wierzytelności. Wymienione działania mają na celu zapewnić Spółce dodatkowe przychody z różnorodnych źródeł. Uważamy, że dywersyfikacja jest niezwykle istotna i daje poczucie pewności oraz stabilności biznesu. W związku z tym skala naszej podstawowej działalności, czyli windykacji na zlecenie sektora B2B, będzie co najmniej niezmieniona. Celem naszym jest osiągnięcie w 2018 roku zdecydowanie większego zysku niż w 2017 roku.” – podkreśla Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. również na poziomie jednostkowym zanotowała wzrost zysku netto w 2 kw. 2018 r. do 208 tys. zł ze 157 tys. zł rok wcześniej. W całym pierwszym półroczu 2018 r. Emitent osiągnął na poziomie jednostkowym blisko 400 tys. zł zysku netto. W analogicznym okresie ub. roku zysk netto Spółki wynosił 316 tys. zł. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. notuje stały wzrost przychodów ze sprzedaży dzięki zwiększeniu przychodów z tytułu windykacji pakietów B2C oraz rozwijaniu sprzedaży usług faktoringu i pożyczek B2B. Zarząd Spółki planuje zwiększać skalę działalności finansowej poprzez dalszy rozwój usługi faktoringu oraz wprowadzenie nowej usługi pożyczek dla firm.

„W naszej ocenie wszystkie usługi związane z finansowaniem działalności gospodarczej czy to poprzez faktoring czy pożyczki dla firm, będą się w najbliższym czasie cieszyły coraz większym zainteresowaniem wobec braku pieniądza na rynku i zamierzamy z tego skorzystać rozwijając ten segment. Chcemy oczywiście zachować niezbędną ostrożność przy udzielaniu klientom finansowania poprzez weryfikacje stron transakcji, samej transakcji jak również jej ubezpieczenie lub zabezpieczenia rzeczowe i prawne.” – dodaje Prezes Brzeziński.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. osiągnęła w 2017 r. zysk netto na poziomie jednostkowym w kwocie 925 tys. zł wobec 515 tys. rok wcześniej, a jej całkowite przychody wyniosły w 2017 r. ponad 6.825 tys. zł. Spółka także na poziomie skonsolidowanym zanotowała mocny wzrost zysku netto w 2017 r. i wyniósł on 871 tys. zł. W tym roku Emitent wypłacić dywidendę swoim Akcjonariuszom w wysokości 0,06 zł na akcję, kontynuując w ten sposób dotychczasową politykę dywidendową, zakładającą coroczne dzielenie się wypracowanym zyskiem z Akcjonariuszami.


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., a od września 2016 należy do segmentu NC Focus.

Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:

Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl

SME Solutions Sp. o.o. – www.smesolutions.eu

E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Spk. – www.rewidenciwec.pl

***

Kontakt:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie

www.kancelariawec.eu

artur.gorski@kancelariawec.eu

tel. +48 501-215-243


https://biznes.interia.pl/gieldy/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-sa-odnotowuje-wyrazny-wzrost,2582806,7581

https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20180817/kancelaria-prawna-inkaso-wec-sa-publikuje-wyniki-za-ii-kw-2018-r

http://inwestycje.pl/wyniki_spolek/Kancelaria-Prawna-Inkaso-WEC-S.A.-odnotowuje-wyrazny-wzrost-zysku-w-2-kw.-2018-r.;321925;0.html

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-odnotowuje-wyrazny-wzrost-zysku-w-2-kw-2018-r

https://ceo.com.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-s-a-po-2-kw-2018-r-87318

http://www.faktync.com/zycie-rynku/zycie-spolek/5096-kancelaria-prawna-inkaso-wec-sa-odnotowuje-wyrany-wzrost-zysku-w-2-kw-2018-r

https://www.rynek.pekao.com.pl/news/kat/agencyjne/id/2582806/p/1

Zleć windykację