fbpx Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. nabywa nowe pakiety wierzytelności - Inkaso WEC

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. nabywa nowe pakiety wierzytelności


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., dokonała zakupu wierzytelności z tytułu umów sprzedaży usług dystrybucyjnych, należności pozostałych oraz odsetek od polskiego dostawcy energii. Łączna wartość nominalna nabytych wierzytelności wynosi ok. 500 tys. zł.

Spółka podpisała z polskim dostawcą energii umowę zakupu wierzytelności z tytułu umów sprzedaży usług dystrybucyjnych, należności pozostałych oraz odsetek. Całkowita wartość nominalna tych wierzytelności kształtuje się na poziomie ok. 500 tys. zł. Jest to zarazem już kolejna transakcja nabycia wierzytelności od podmiotów z tej energetycznej grupy kapitałowej. Zarząd Spółki uważa, że zakup tych wierzytelności wpłynie pozytywnie na jej wyniki finansowe oraz na budowanie relacji biznesowych.

„Zdecydowaliśmy się na start w przetargu na zakup tego pakietu, ponieważ jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników spłacalności na pakietach zakupionych poprzednio od tego dostawcy. Liczymy, że i ten pakiet będzie podobny. Ten zakup stanowi również etap budowania z tym partnerem coraz ściślejszych powiązań, co, mamy nadzieję, będzie skutkowało naszym udziałem w kolejnych przetargach.” – wyjaśnia Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

We wrześniu 2018 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. przeprowadziła transakcję zakupu wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych od podmiotu z branży kolejowej. Całkowita wartość nominalna nabytego pakietu wynosi ponad 2.334 tys. zł. Zarząd Spółki jest przekonany, że nabycie tego pakietu wierzytelności umożliwi nawiązanie długofalowej współpracy z podmiotem z branży kolejowej, co przełoży się zarówno na poprawę wyników finansowych, jak i wzrost wartości Grupy.

„Zakupy pakietów wierzytelności stanowią realizację naszej polityki dywersyfikacji źródeł przychodów Spółki oraz całej Grupy WEC. Liczymy, że odzyski z pakietów będą coraz większą pozycją w rachunku zysków i strat Spółki. Rozwijając tą politykę Spółka zapewnia sobie możliwość stabilnego i zrównoważonego rozwoju nie uzależniając się w ten sposób od bieżącej polityki.” – dodaje Prezes Brzeziński.

Spółka wypracowała w 2 kw. 2018 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 224 tys. zł, co było wynikiem o 109% lepszym niż w analogicznym okresie ub. roku. Całe pierwsze półrocze 2018 r. Grupa WEC na poziomie skonsolidowanym zakończyła zyskiem netto w kwocie 411 tys. zł wobec 270 tys. zł rok wcześniej. Emitent także na poziomie jednostkowym zanotował wzrost zysku netto w 2 kw. 2018 r. oraz w całym pierwszym półroczu br. Spółka kontynuuje realizację planu rozwoju zakładającego stały wzrost wszystkich segmentów biznesowych i zwiększanie przychodów ze świadczenia usług podmiotom spoza Grupy WEC.

Emitent wypłacił w tym roku dywidendę w wysokości 0,06 zł na akcję i podtrzymał dotychczasową politykę dywidendową, przewidującą coroczne dzielenie się osiąganym zyskiem z Akcjonariuszami.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r. i należy do segmentu NC Focus.

https://biznes.interia.pl/gieldy/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-sa-nabywa-nowe-pakiety,2589471,7581

http://inwestycje.pl/firma/Kancelaria-Prawna-Inkaso-WEC-S.A.-nabywa-nowe-pakiety-wierzytelnosci;324509;0.html

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-nabywa-nowe-pakiety-wierzytelnosci

https://ceo.com.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-s-a-nabywa-nowe-pakiety-wierzytelnosci-43128

http://www.debiutync.pl/homepage/newconnect24/22050-kancelaria-prawna-inkaso-wec-nabywa-kolejne-wierzytelnosci

https://www.rynek.pekao.com.pl/news/kat/agencyjne/id/2589471/p/1

http://4stars.pl/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-s-a-nabywa-nowe-pakiety-wierzytelnosci?uid=280405

Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:

Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl

SME Solutions Sp. o.o. – www.smesolutions.eu

E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. – www.rewidenciwec.pl

***

Kontakt:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie

www.kancelariawec.eu

artur.gorski@kancelariawec.eu

tel. +48 501-215-243

Zleć windykację