fbpx Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. kończy 2017 r. bardzo wysokim zyskiem - Inkaso WEC

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. kończy 2017 r. bardzo wysokim zyskiem


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., zakończyła 2017 r. jednostkowym zyskiem netto w wysokości 905 tys. zł przy przychodach ogółem sięgających blisko 6,8 mln zł. Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej realizują przyjętą strategię rozwoju, co pozytywnie przekłada się na umacnianie ich pozycji rynkowej oraz dywersyfikację źródeł przychodów.

W 4 kw. 2017 r. Emitent osiągnął na poziomie jednostkowym prawie 408 tys. zł zysku netto, a jego przychody ogółem wyniosły 2.077 tys. zł. W analogicznym okresie 2016 r. jednostkowy zysk netto Spółki sięgnął 99 tys. zł przy przychodach ogółem w kwocie 1.746 tys. zł. Wypracowane przez Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wyniki finansowe wykazują tym samym bardzo mocną progresję w ujęciu rdr. Spółka zwiększa swoją obecność na rynku windykacji pakietów B2C oraz rozwija sprzedaż usług faktoringu i pożyczek B2B, co ma swoje odzwierciedlenie we wzroście przychodów. Emitent obniżył także koszty działalności poprzez przeniesienie działu księgowości do spółki zależnej Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy sp.k., która generuje też przychody ze świadczenia usług podmiotom spoza Grupy. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. osiągnęła w 2017 r. najlepsze wyniki finansowe w całej historii Spółki i zrealizowała prognozy finansowe zakładające wypracowanie minimum 600 tys. zł zysku oraz przychodów w wysokości co najmniej 6.500 tys. zł.

„Spółka osiągnęła dobre wyniki dzięki ciągłemu rozwijaniu swojej podstawowej działalności, czyli windykacji na zlecenie (inkaso) B2B, która przynosi nam stały wzrost przychodów. Sektor windykacji przedsiębiorstw jest tym, w którym posiadamy pozycję jednego z wiodących podmiotów. Jednocześnie rozwijamy nowe obszary aktywności jak finansowanie działalności poprzez usługi faktoringu i pożyczek dla biznesu – Spółka podpisała już 49 umów faktoringu, w których przyznała limity o wartości ponad 2,4 mln zł. W celu dywersyfikacji przychodów rozpoczęliśmy również skup pakietów B2C i w ostatnim kwartale 2017 r. Spółka zakupiła 4 pakiety wierzytelności z branż komunikacji masowej, pożyczek chwilówek oraz IT. Przychód osiągnięty z tych działalności przełożył się na zysk Spółki dzięki niezwiększaniu kosztów operacyjnych, na co możemy sobie pozwolić, ponieważ posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów z dziedziny windykacji, zarządzania wierzytelnościami i nie musimy do obsługi pakietów zatrudniać znacznej ilości osób, czyli zwiększać kosztów osobowych.” – podkreśla Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Ostatni kwartał 2017 r. pozwolił Grupie Kapitałowej Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. na osiągnięcie skonsolidowanego zysku netto w kwocie ponad 420 tys. zł przy przychodach ogółem wynoszących 2.167 tys. zł. Na uwagę zasługuje fakt, że w 4 kw. 2017 r. skonsolidowany wynik netto Spółki był wyższy od jednostkowego. Oznacza to, że realizowane działania prorozwojowe w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej przynoszą oczekiwane rezultaty i zwiększają one przychody. Głównym celem Zarządu Spółki na 2018 r. będzie utrzymanie tego pozytywnego trendu i zwiększanie strumieni przychodowych ze świadczenia usług podmiotom spoza Grupy WEC, a tym samym dalsza dywersyfikacja źródeł przychodów.

„Wyższy wynik skonsolidowany jest efektem realizacji polityki Spółki zmierzającej do zwiększania przychodów Grupy WEC przy jednoczesnym kontrolowaniu kosztów. W tym celu niektóre procesy przenosimy do spółek zależnych takich jak spółka prawnicza Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k czy spółka audytorsko-księgowa Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy sp.k z dedykowanym dla nich zadaniem obsługi podmiotów z Grupy Kapitałowej WEC w zakresie ich działalności, ale jednocześnie pozyskiwania klientów spoza Grupy, co zwiększa efektywnie przychody całej Grupy. Spółki aktywnie pozyskują klientów na swoje usługi oraz jednocześnie zapewniają serwis Grupie WEC i w ten sposób osiągamy efekt synergii. Będziemy dążyli do sytuacji, w której w każdej ze spółek zależnych przychody generowane przez podmioty spoza Grupy będą stanowiły minimum 50% wszystkich przychodów danej spółki. Fakt działania w Grupie oferującej usługi finansowania biznesu, prawne, windykacyjne, audytorskie czy księgowe daje duże możliwości ofertowania klientów poprzez podmioty Grupy, co wpływa na zwiększenie przychodów skonsolidowanych.” – dodaje Prezes Brzeziński.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., a od września 2016 należy do segmentu NC Focus.

Publikacje w mediach:

http://inwestycje.pl/firma/Kancelaria-Prawna-Inkaso-WEC-S.A.-koczy-2017-r.-bardzo-wysokim-zyskiem;314477;0.html

http://m.interia.pl/biznes/news,2555970

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-konczy-2017-r-bardzo-wysokim-zyskiem

https://ceo.com.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-s-a-podsumowuje-2017-r-31482

http://www.debiutync.pl/homepage/newconnect24/21776-kancelaria-prawna-inkaso-wec-z-wysokim-zyskiem

https://www.rynek.pekao.com.pl/news/kat/agencyjne/id/2555970/p/1

https://www.reuters.com/article/brief-kp-inkaso-wec-q4-net-profit-up-at/brief-kp-inkaso-wec-q4-net-profit-up-at-0-4-mln-zlotys-idUSL8N1PV58I

http://www.telegraf.biz/spolka_pod_lupa/article,kancelaria_prawnainkaso_wec_sa_konczy_2017_r_bardzo_wysokim_,23956,1,1,1.html

Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:

Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl

SME Solutions Sp. o.o. – www.smesolutions.eu

E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. – www.rewidenciwec.pl

***

Kontakt:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie

www.kancelariawec.eu

artur.gorski@kancelariawec.eu

tel. +48 501-215-243

Zleć windykację