fbpx JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWNY RAPORT spółki za III kwartał 2022 - Inkaso WEC

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWNY RAPORT spółki za III kwartał 2022


Szanowni Państwo,
przekazujemy Państwu jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki za III kwartał 2022 roku.
W trzecim kwartale 2022 Spółka osiągnęła następujące wyniki potwierdzające stabilny rozwój pomimo gorszego tła ogólnego.
Spółka odnotowała w III kwartale 2022 roku:

  • zysk z działalności operacyjnej 905 068,33 zł;
  • wynik jednostkowy netto 472 773,91 zł;
  • w ujęciu skonsolidowanym zysk netto 506 592,68 zł;
  • przychody ze sprzedaży w wysokości 3 175 076,64 zł (wobec przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2021 w wysokości 1 271 736,12 zł – wzrost o 249,66%) przy poniesionych kosztach operacyjnych w wysokości 2 277 719,21 zł (wobec kosztów operacyjnych w III kwartale 2021 w wysokości 1 174 802,47 zł – wzrost o 193,88 %).

 

Zleć windykację