fbpx JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWNY RAPORT spółki za II kwartał 2022 - Inkaso WEC

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWNY RAPORT spółki za II kwartał 2022


JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWNY RAPORT spółki za II kwartał 2022
KANCELARIA PRAWNA INKASO WEC S.A.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w drugim kwartale 2022 Spółka osiągnęła rekordowe w swojej historii wyniku finansowe, które potwierdzają stabilny rozwój pomimo perturbacji rynkowych pogarszających tło ogólne. Wzrost poszczególnych wskaźników finansowych wynikał przede wszystkim z automatyzacji procesów windykacji oraz pracy na jakościowo dobrych pakietach zakupionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez Spółkę.

II kwartał 2022 r.:
• zysk z działalności operacyjnej 988 436,71 zł;
• zysk netto 525 314.38 zł;
• przychody ze sprzedaży 2 986 450,49 zł (wobec przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2021 – 1 362 439,86 zł, wzrost o 119,20%);
• odzyski 3.015.025,35 PLN

Celem Spółki na rok 2022 jest osiągnięcie zysków oraz obniżanie kosztów działalności poprzez dalsze automatyzowanie procesów windykacji. W kolejnych okresach chcemy zadbać o dalszy harmonijny rozwój, wspierać minimalizowanie skutków wpływu sytuacji geopolitycznej na gospodarkę. Projektowanie dalszych działań idzie w parze z prognozami, które zakładają większą ilości zleceń windykacyjnych B2B, serwisowanych portfeli wierzytelności masowych na etapie polubownym i sądowo-egzekucyjnym.

Zleć windykację