fbpx Inkaso WEC&Fundacja Happy Kids - Inkaso WEC

Misja Kancelarii Prawnej Inkaso WEC to nie tylko rozwój interpretowany jako prawidłowe wykonywanie zleceń dla Klientów.

Bardzo duże znaczenie ma dla nas wsparcie potrzebujących, dlatego otoczyliśmy opieką Fundację Happy Kids działającą na rzecz dzieci, których rodzicom odebrano lub ograniczono prawa rodzicielskie.

Dokładamy swoją cegiełkę poprzez przekazywane darowizn lub przedmiotów niezbędnych w życiu codziennym.

Jesteśmy dumni i pełni radości ze świadomości jaką niesie za sobą bezinteresowna pomoc.

Zleć windykację