fbpx Biała lista podatników – Informacja dla Przedsiębiorcy - Inkaso WEC

Biała lista podatników – Informacja dla Przedsiębiorcy


Biała lista podatników, zwana także wykazem podatników VAT, to ogólnodostępna i darmowa baza danych podmiotów prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Biała lista podatników została wprowadzona od 1 września 2019 r. Wykaz ten ma na celu pomóc przedsiębiorcom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Biała lista zastąpiła dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Biała lista podatników zawiera w szczególności nazwę podmiotu, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz numery bankowych rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK. Wykaz ten określa nie tylko status podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny lub podatnik VAT zwolniony (w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona), ale też podmiotów których nie zarejestrowano lub które zostały wykreślone z rejestru.
W wykazie znajdziemy również dokładne daty zarejestrowania, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia rejestracji.

Biała lista została udostępniona na stronie:
– BIP MF – https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
– Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Sankcje za dokonanie płatności na rachunek inny niż wskazany w Białej liście podatników obowiązują od 1 stycznia 2020 r. Nabywcy powinni natomiast zachować szczególną ostrożność i sprawdzać dane podatników na białej liście. Numer rachunku bankowego weryfikujemy tego samego dnia, w którym realizujemy płatność, gdyż dane podatników w wykazie są aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Decydujący jest zatem dzień zlecenia przelewu.

Jeśli numer rachunku bankowego nie został wskazany na Białej liście, wówczas najlepiej skontaktować się ze sprzedawcą z prośbą o podanie rachunku bankowego, który został zgłoszony do urzędu skarbowego oraz widnieje na Białej liście.

Wykonanie przelewu na kwotę powyżej 15 000 złotych na rachunek bankowy, który nie widnieje na Białej liście, powoduje, iż podatnik nie będzie miał możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów w tej części (która zapłacona została na rachunek spoza wykazu). W związku z tym, jeśli podatnik ujmie wydatek w kosztach, a ten zostanie opłacony na rachunek spoza białej listy, będzie on zobowiązany dokonać odpowiednio zmniejszenia kosztów bądź w przypadku braku wystarczającej ich wartości, do zwiększenia przychodów.

Ponadto, podmiot, który dokona zapłaty za transakcję przekraczającą 15 000 zł na rachunek spoza białej listy podatników VAT, ponosi ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeżeli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji (chyba, że w ciągu 3 dni zgłosi fakt dokonania przelewu do urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury).

Autor: Monika Macudzińska – Aplikant Radcowski w Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k.

Zleć windykację