fbpx Skuteczny Monitoring Płatności? Pomyśl WEC - Inkaso WEC

Skuteczny Monitoring Płatności? Pomyśl WEC


MONITORING PŁATNOŚCI
Celem usługi jest poprawa płynności poprzez wczesne rozpoczęcie działań, czyli nadzorowanie należności już od momentu wystawienia faktury.

Jak to robimy w WEC?

Na początku tworzymy indywidualny harmonogram kontaktu, który zostaje skonsultowany z Klientem. Przygotowany plan zawiera opis wszystkich czynności, które będą przypominać dłużnikowi o opłaceniu należności. Dodatkowo wskazujemy najbardziej optymalne narzędzia monitorujące przebieg sprawy. Kontakt z klientem odbywa się w drodze powiadomień sms, mail i telefonicznych, voicemail. Gwarantujemy możliwość ustalenia domeny i treści powiadomień. Nadawcą komunikatu może być kancelaria lub formułujemy komunikaty, gdzie nadawcą jest dział monitoringu firmy Klienta (na zasadzie outsourcingu).
Każdy klient otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, gdzie w prosty sposób rejestruje faktury i uzupełnia informacje o spłacie. Alternatywnie może przesyłać zestawienia spraw do monitoringu lub polecany sposób połączeniem systemu API.
Koncentrujemy się na utrzymaniu trwałej relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a klientami końcowymi. Formujemy komunikaty przyjazne dla klienta końcowego, ale jednocześnie motywujące i dyscyplinujące do spłaty.

System monitorowania płatności to przede wszystkim:

  • zwiększenie stabilności finansowej poprzez terminowy spływ środków pieniężnych;
  • ograniczenie kosztów finansowania zewnętrznego;
  • ukształtowanie grona solidnych klientów i zmniejszenie liczby niespłaconych należności;
  • przyspieszenie procesu płatności i lepsza dyscyplina płatnicza kontrahentów;
  • ograniczenie kosztów pracy w związku monitorowanie płatności i windykacją.

Najskuteczniejsze działania opierają się na prostej, ale przemyślanej, logicznie ułożonej koncepcji.
Skuteczna koncepcja? Pomyśl WEC.

 

Zleć windykację