fbpx 1/2015 Uzyskanie dostępu do systemu EBI - Inkaso WEC

1/2015 Uzyskanie dostępu do systemu EBI

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. informuje, że uzyskał dostęp do systemu przekazywania raportów bieżących oraz okresowych Elektronicznej Bazy Informacji (EBI), na podstawie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z powyższym od dnia dzisiejszego Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna:
§ 10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst , informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bit@kancelariawec.eu

Zleć windykację